Ventspils ostā strādājošo uzņēmumu biedrībā Baltijas Asociācija – Transports un Loģistika (BATL) ietilpstošais AS Baltijas Ekspresis šī gada pirmajā ceturksnī Ventspils ostas virzienā pārvadāja 2,4 miljonus tonnu kravu, kas ir par 1,5 reizēm lielāks apjoms nekā līdzīgā laika periodā pērn, informēja uzņēmumā.

 

“Tirgus konjunktūra un mūsu sadarbība ar Ventspils ostas termināļiem, īpaši AS Ventspils Tirdzniecības Osta un AS Ventbunkers, deva rezultātus un izdevās gadu iesākt ar labiem apjoma rādītājiem,” norāda Baltijas Ekspresis valdes priekšsēdētājs Māris Bremze. Tomēr vienlaikus viņš atzīmē, ka, viņaprāt, aiz šiem šķietami labajiem pārvadājumu rādītājiem dzelzceļa nozarē joprojām ir vērojami nopietni konkurences likumdošanas pārkāpumi un ilgstoša privāto pārvadātāju diskriminācija.

“Neskatoties uz Baltijas Ekspresis centieniem, lai tiktu izskausta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, joprojām turpinās 2018. gada septembrī ieviestais aizliegums Baltijas Ekspresis izmantot Ventspils stacijas publisko infrastruktūru vagonu apstrādei, tādā veidā traucējot Baltijas Ekspresis nogādāt kravu klientiem, apgrūtinot Ventspils stacijas darbu un radot zaudējumus tirgus dalībniekiem,” uzsver Bremze.

Viņš uzskata, ka dzelzceļa nozare joprojām cieš arī no tā, ka SIA LDz Cargo kā vienīgais pārvadātājs pierobežas posmos, izmantodams šo savu stāvokli, nosaka pārvadājumu
tarifus, tādējādi kropļojot pārvadājumu tirgu, jo privātie pārvadātāji nevar sniegt klientiem
komercpiedāvājumus brīvas konkurences apstākļos. “Rezultātā cieš gala klienti, kas pārmaksā par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem,” norāda Bremze.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Baltijas Ekspresis