Filma, kas veltīta Ventspils pilsētas 729. dzimšanas dienai. Tās veidotāji – Ventspils pilsētas pašvaldība – uzsver galveno notikumu, kas ir lielākais notikums pilsētas dzīvē kopš neatkarības atgūšanas. Tā, protams, ir koncertzāle Latvija. / Video: Ventspils pilsētas pašvaldība