Uzsākta pieteikšanās ikgadējai profesora Andra Klausa stipendijai

0
388

Arī šogad Ventspils Augstskolas (VeA) studentiem būs iespēja saņemt profesora Andra Klausa stipendiju, kuras mecenāts ir Mārtiņš Lauva. Stipendiju saņemt var studenti, kuri bijuši ne tikai akadēmiski veiksmīgi, bet iesaistījušies arī dažādās ārpus studiju aktivitātēs, informē augstskola.

Stipendija izveidota pēc VeA absolventa, uzņēmēja Mārtiņa Lauvas iniciatīvas pirms pāris gadiem. 2017.gada nogalē tika parakstīts līgums par stipendijas piešķiršanas turpināšanu, līdz ar to jau ceturto reizi kāds no aktīvajiem studentiem varēs saņemt stipendiju 1500 eiro apmērā.

Stipendijas mērķis ir veicināt studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajās aktivitātēs. Mārtiņš Lauva pats ir bijis VeA Studentu padomes priekšsēdētājs un zina, ko nozīmē aktīvi iesaistīties augstskolas dzīvē. Tas prasa lielus laika un enerģijas resursus un šāda stipendija ir kā mudinājums aktīvi līdzdarboties augstskolas dzīvē un kā pateicība par ieguldīto darbu. Stipendijas nosaukums izvēlēts, godinot bijušo VeA profesoru Andri Klausu, kurš bijis nozīmīgs cilvēks arī mecenāta akadēmiskajā un arī profesionālajā dzīvē.

Stipendijas līgumā atzīmēts arī punkts, kas paredz iespēju piešķirt vienreizēju stipendiju par aktīvu darbību VeA, kā arī iespējamu Andra Klausa stipendijas saņēmēju skaita palielinājumu, kas jauniešiem var kalpot par papildus motivāciju būt aktīviem, iesaistīties dažādos pasākumos un aktīvi līdzdarboties augstskolas dzīvē, neaizmirstot arī par studijām un to sekmēm. Arī iepriekšējos gados izmantota šī iespēja un mecenāts atbalstījis vairākus studentus.

Stipendijai VeA studenti varēs pieteikties līdz 12. martam.

Andris Klauss (1941–2004) bija ekonomikas zinātņu doktors, asociēts profesors un VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Pārvaldības katedras vadītājs, kā arī VeA Senāta priekšsēdētājs. Klausa zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs un par dažādām ekonomiskām problēmām sarakstītas monogrāfijas, zinātniskie raksti un metodiskas publikācijas. Docētāja darba 38 gados Klausa zinātniskā un praktiskā darba pieredze bagātinājusi tūkstošiem studentu, ļaujot daudziem ieņemt augstus un atbildīgus amatus. Kolēģi Klausu raksturo kā nelokāmu un ļoti prasīgu pret sevi, ļoti zinošu un erudītu, kā arī smalka humora pārvaldītāju.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils Augstskola