Ventspils pilsētas Kultūras centrs izsludinājis divus projektu konkursus jauniešu brīvā laika pavadīšanai un aktīvās atpūtas veicināšanai, informē Kultūras centrs.

Viens no diviem otrās kārtas projektu finansēšanas konkursiem ir apakšprogrammā atbalstam Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām, tā izpildes laiks līdz šī gada 31.decembrim. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē VeA studentu un organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var VeA studenti, studentu organizācijas un VeA Studentu padome. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 10 000 eiro, taču maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000 eiro. Pretendentiem ir jānodrošina līdzfinansējums iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām izmaksām. Projektu pieteikumi jāiesniedz Kultūras centrā līdz 21.maijam.

Šī konkursa galvenajā sadaļā tā mērķis ir finansiāli atbalstīt tādus projektus, kas veicina un popularizē pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz finansējumu var jebkura juridiska persona – nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro, taču ar nosacījumu, ka projekta autors būs nodrošinājis līdzfinansējumu ne mazāku kā 30% no kopējām izmaksām. Arī šajā konkursā pieteikumi iesniedzami līdz 21.maijam.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA