Ventspils trūcīgie un maznodrošinātie studenti varēs saņemt pabalstus

0
319

Ventspils pilsētā deklarētos jauniešus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem pašvaldība aicina pieteikties pabalstam talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai.

Kā informēja Ventspils Sociālā dienesta pārstāve Olga Griķe, tiesības saņemt šādu pabalstu ir jauniešiem, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās un kuru semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm. Šādu pabalstu var saņemt arī augstsklu pilna laika studenti, kuru vidējā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Katra semestra pabalsta apmērs ir atkarīgs no jaunieša sekmēm, kāda līmeņa izglītības iestādē jaunietis mācās, ģimenes ienākuma līmeņa – trūcīga vai maznodrošināta, kā arī no tā, vai izglītību iegūst mācību iestādē, kas atrodas Ventspilī vai citā administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, minimālais pabalsts semestrī ir 356 eiro apmērā, bet maksimālais – 846 eiro apmērā.

Pretendentiem uz pabalstu Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas ir jāiesniedz iesniegums un mācību iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.

Šogad pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai jau saņēmuši 10 jaunieši par kopējo summu 6061 eiro.

Kopumā šajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir rezervēti 19 tūkstoši eiro, norādīja Sociālajā dienestā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA