Aldi Ābeli Ventspils pilsē­tas dome izpilddirektora amatā iecēla tālajā 2009.gadā. Ir nomainījies jau trešais Ventspils pilsētas domes sastāvs, bet Aldis Ābele vēl ne reizi nav atskaitījies Ventspils pilsētas domes deputātiem par darbu… Kāpēc?

Zīmīgi, ka Aldis Ābele ir tā amatpersona, par kuru nav bijis pēdējo divu Ventspils pilsētas domes sasaukumu deputātu uzticī­bas balsojums, un kura skaidri un nepārprotami ierobežo mazākuma deputātu darbu, proti, veic prettiesisku aktu pret atsevišķiem deputātiem un to vēlētā­jiem.

Tāpat pastāv liela varbūtība, ka Aldis Ābele ir arī viena no tām amatpersonām, kura piedalās dažādu shēmu veidošanā un uzturēšanā, lai tiesiski ierobežotais domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs varētu prettiesiski pēc būtības pildīt viņam liegtos amata pienākumus un saņemt pasakainus ienākumus no biedrības Ventspils attīstības aģentūra un Biznesa attīstī­bas asociācija (šādi pēdējo desmit gadu laikā Lembergam ir izmaksāti ne mazāk kā 2,3 miljoni eiro, tai skaitā Ventspils pilsētas domes, Ventspils Brīvostas pārvaldes, SIA Kurzemes Filharmonija, SIA Olimpiskais centrs Ventspils sarūpē tie līdzekļi).

Ļoti iespējams, ka Alda Ābeles dāsnā atalgojuma iemesls – četri tūkstoši eiro mēnesī “uz rokas” un vairāk – ir meklējams absurdā, kuru vairāk nekā desmit gadus uztur tiesiski ierobežotais domes priekšsēdē­tājs, kā arī viņa nelikumību “piesedzē­ji” pašu partijā, domes administrācijā un valsts pārvaldē. Diemžēl šāda rīcība mūs arvien vairāk attālina no patiesas labklājības. Cilvēki turpinās aizbraukt.

Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: LETA