Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) komiteja trīs tiesnešu sastāvā ceturtdien, 11.oktobrī, paziņoja lēmumu lietā Lembergs pret Latviju, kurā tā vienbalsīgi noraidīja Aivara Lemberga iesniegto sūdzību par, viņaprāt, tiesību uz vēlēšanām iespējamu pārkāpumu, proti, par liegumu viņam ieņemt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amatu. Šo sūdzību ECT izskatīja, nelūdzot Latvijas valdības viedokli, Ventspilnieks.lv uzzināja Ārlietu ministrijā.

Savā 2017. gada 22. augustā ECT iesniegtajā sūdzībā A.Lembergs, kuru Latvijā ilgstošā tiesvedībā apsūdz dažādos smagos noziegumos, atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 3. pantu, sūdzējās par liegumu ieņemt Ventspils domes priekšsēdētāja amatu. Lembergs sūkstījās, ka vēlētāji bija izteikuši savu gribu, ievēlot viņu Ventspils domē, savukārt veiktās aptaujas liecināja, ka vēlētāji vēlas viņu redzēt arī Ventspils domes priekšsēdētāja amatā. Tomēr Lembergam kriminālprocesā piemērotais drošības līdzeklis – aizliegums ieņemt Ventspils domes priekšsēdētāja amatu – liedza viņam atrasties šajā amatā. Iesniedzēja ieskatā tas pārkāpj Konvencijas 1.protokola 3.pantā garantētās tiesības uz vēlēšanām, tādēļ viņš, būdams nesaprasts Latvijā, vēršas pēc glābiņa un taisnības ECT.

“Izskatot iesniedzēja sūdzību, ECT visupirms atgādināja, ka Konvencijas 1. protokola 3. pants garantē gan tiesības vēlēt, gan kandidēt vēlēšanās. Šī Konvencijas norma attiecināma tikai uz likumdevēja vēlēšanām, tomēr termins “likumdevējs” 1. protokola 3. panta izpratnē nenozīmē tikai nacionālo parlamentu, jo tas ir interpretējams atbilstoši katras valsts konstitucionālajai sistēmai. Taču Konvencijas sistēmas institūcijas citās lietās jau ir secinājušas, ka pašvaldības nav “likumdevējs” Konvencijas 1. protokola 3. panta izpratnē. Lai gan likumdevēja funkcijas var nebūt tikai parlamenta ekskluzīva kompetence, tomēr pilnvaras izdot saistošus noteikumus un citus likumpakārtotus aktus, kas daudzās Konvencijas dalībvalstīs ir nodotas vietējām pašvaldībām, ir jānodala no likumdevēja varas, kas ir ietverta Konvencijas 1. protokola 3. pantā,” savā lēmumā skaidro ECT.

ECT arī uzsvēra, ka atbilstoši Satversmes 64. pantam, Latvijā likumdevēja varu īsteno Saeima, un īpašos gadījumos – tauta. “Pilsētu un novadu domēm piešķirtās tiesības izdot noteikumus ir ierobežotas to funkciju veikšanai, kuras pašvaldībām noteiktas likumā vai Ministru kabineta deleģējumā. Pašvaldībām deleģēto funkciju un uzdevumu izpildes likumīgumu un efektivitāti pārrauga Ministru kabinets. Savukārt domes priekšsēdētāja pilnvaras ietver domes darba vadīšanu un pārstāvību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām. Latvijā pilsētu un novadu domes un to priekšsēdētāji neīsteno likumdošanas varu, tādēļ nav “likumdevēji” Konvencijas 1. protokola 3. panta izpratnē. Tiesa secināja, ka iesniedzēja sūdzība tādēļ neietilpst Konvencijas 1. protokola 3. panta tvērumā un ir noraidāma kā nepieņemama tālākai izskatīšanai pēc būtības,” teikts ECT paziņojumā.

Tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Fakti lietā Aivars Lembergs pret Latviju

  • Iesniedzējs ir politiskās partijas Latvijai un Ventspilij līderis.
  • 2007. gada 14. martā iesniedzējam tika uzrādītas apsūdzības par kukuļošanu, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no deklarācijas iesniegšanas.
  • 2007. gada 13. augustā iesniedzējam tika piemērots drošības līdzeklis – noteiktas nodarbošanās aizliegums, liedzot iesniedzējam ieņemt Ventspils domes priekšsēdētāja amatu. Iesniedzējs piemēroto drošības līdzekli pārsūdzēja, tomēr Kurzemes apgabaltiesa 2008. gada 22. februārī to atstāja spēkā.
  • Iesniedzējs regulāri (2010. gada 19. augustā, 2012. gada 7. maijā, 2014. gada 30. jūnijā, 2016. gada 16. maijā un 2017. gada 11. janvārī) iesniedza lūgumus piemērotā drošības līdzekļa pārskatīšanai un atcelšanai, tomēr visi viņa lūgumi tika noraidīti.
  • Neskatoties uz to, 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās iesniedzējs tika ievēlēts Ventspils pilsētas domē, kā arī tika ievēlēts domes priekšsēdētāja amatā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA