Kopš 1.septembra spēkā ir gada sākumā Satiksmes ministrijas (SM) rosinātie grozījumi noteikumos, kas paredz būtiski samazināt lielo ostu – Rīgas, Ventspils un Liepājas – valdes locekļu ikmēneša atalgojumu un mainīt prēmiju sistēmu. 

SM ierosināja pielāgot ostu valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēnešalgas apmēru publiskas personas kapitālsabiedrību padomes priekšsēdētāju un padomes locekļu mēneša atlīdzībai, valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksu reizinot ar attiecīgu koeficientu.

Nolemts samazināt ikmēneša atalgojumu un vispār likvidēt sistēmu, ka tiek maksāta piemaksa par iepriekšējo gadu visa gada garumā. Tas tiek aizstāts ar viena mēneša atalgojumu pēc tam, kad ir apstiprināts pagājušā gada pārskats un sasniegti uzdotie rādītāji.

2010.gadā ostu valdes locekļu mēnešalgas apmērs tika noteikts atbilstoši ostu iedalījumam, tāpēc pašreiz ostu valdes priekšsēdētāja alga mazajās ostās ir 853 eiro, vidējās ostās – 2134 eiro, bet lielajās ostās – 3984 eiro mēnesī, savukārt lielo un vidējo ostu valdes locekļu mēnešalgu nosaka 95% apmērā no ostas valdes priekšsēdētāja mēnešalgas. Mazās ostas valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim mēnešalgu nosaka, ja osta iepriekšējā kalendārā gadā ir sasniegusi kravu apgrozījumu, kas ir ne mazāks par 200 000 tonnu. Pērn četras mazās ostas no septiņām neatbilda iepriekš minētajam kritērijam un šajās ostās valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi nesaņēma atalgojumu.

Turpmāk reizi gadā pēc ostas gada pārskata apstiprināšanas, ievērojot Centrālās statistikas pārvaldes paziņojumu, kurā norādīta valstī strādājošo gada mēneša vidējā darba alga, tiks pārrēķināta ostu valdes priekšsēdētāja mēnešalga, piemērojot attiecīgās ostas koeficientu, kas mazajām ostām būs 0,9, vidējām ostām – 2,4, lielajām ostām – 3. Mēnešalga tiks noapaļota pilnos eiro. Attiecīgi no valdes priekšsēdētāja aprēķinātās mēnešalgas, vidējās un lielās ostās valdes locekļu mēnešalgu noteiks 90% apmērā no tās.

Pašreiz ostas valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis saņem ikmēneša speciālo piemaksu pie mēnešalgas, ja iepriekšējā kalendārajā gadā pieaudzis ostas kravas apgrozījums, kā arī ja ostas valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis iepriekšējā gadā veicis pienākumus ne mazāk kā sešus mēnešus. SM piedāvātie grozījumi paredz speciālo piemaksu lielās un vidējās ostas valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim izmaksāt reizi gadā vienas mēnešalgas apmērā, paredzot nosacījumus, ja iepriekšējā kalendārajā gadā pieaudzis ostas kravas apgrozījums, kā arī ja ostas valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis iepriekšējā gadā veicis pienākumus ne mazāk kā sešus mēnešus.

Mazo ostu valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu mēnešalgu aprēķins un speciālo piemaksu sistēma netiek mainīta, lai motivētu mazo ostu darbību un uzlabotu to darbības rādītājus.

Lielo ostu valdēs darbojas attiecīgās pašvaldības un četru ministriju izvirzīti pārstāvji, kas nereti ir politiķi.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay