Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecībā Ventspilī, kuru Ventspils brīvostas teritorijā gatavojas būvēt kompānija Ventstone Complex, uzņēmums plāno investēt kopumā ap 45 miljoniem eiro. Projekts paredz uzbūvēt nelielu sašķidrinātās gāzes termināli un glabātuvi, taču termināļa darbība plānota tikai Ventspils brīvostas teritorijā un nav paredzēts, ka tas varētu būt kā Latvijas reģionālais terminālis, raksta laikraksts Dienas bizness.

“Tā kā Ventspilī šobrīd dabasgāze nav pieejama, šāds projekts būtu svarīgs ne vien esošajiem uzņēmumiem, bet arī jaunu investoru piesaistē, kas vienlaikus varētu kļūt arī par termināļa klientiem,” atklāj Ventstone Complex pārstāvis Jānis Lubiņš.

Ventspilnieks.lv jau ziņoja, ka pērnā gada nogalē noritēja projekta sabiedriskā apspriešana, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta būtību, riskiem un ieguvumiem. “Šobrīd gaidām pozitīvu atzinumu, lai varētu sākt izstrādāt tehnisko projektu,” norāda Ventstone Complex pārstāvis.

Paredzamās projekta izmaksas ir 45 miljoni eiro, projekta realizācijai plānots piesaistīt kredītlīdzekļus no bankām.

Plānots, ka sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināli, gāzes cauruļvadu sistēmu un koģenerācijas staciju izbūvēs Ventspils brīvostas teritorijā Ziemeļu molā 1, Dzintaru ielā 66A, 68 un 70.

Plānots, ka terminālī notiks sašķidrinātās dabasgāzes saņemšana no tankkuģiem, uzglabāšana un iztvaicēšana padošanai gāzveida stāvoklī pa gāzes vadiem patērētājiem.

Īstenojot projektu divās kārtās, plānots uzbūvēt divus sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuārus. Katra rezervuāra maksimālais tilpums būs līdz 20 000 kubikmetru. No tankkuģiem izsūknētā sašķidrinātā dabasgāze pirms regazifikācijas un tālākas piegādes patērētājiem, proti, ostas teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem un jaunbūvējamai koģenerācijas stacijai tā tiks uzglabāta sašķidrinātā agregātstāvoklī. Regazifikācijai tiks uzstādīts dabasgāzes apkures katls.

Kopējais gāzes cauruļvadu garums būs no 2,3 līdz četriem kilometriem. Tas būs atkarībā no tā, kur atradīsies koģenerācijas stacija.

Pirmā būvniecības kārta plānota laikā no 2019. līdz 2023.gadam, kad izbūvēs pirmo sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuāru, uzstādīs pārkraušanas un bunkurēšanas aprīkojumu, regazifikācijas un citas nepieciešamās iekārtas, izbūvēs gāzes cauruļvadu sistēmu un koģenerācijas stacijas pirmo kārtu.

Otrajā kārtā pēc 2023.gada plānots uzbūvēt otru sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuāru un uzstādīt papildu iekārtas sašķidrinātās dabasgāzes izsūknēšanai un pārkraušanai, palielinot gāzes piegādes apjomus patērētājiem, kā arī īstenot koģenerācijas stacijas otrās kārtas būvdarbus.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA