Arī šogad Ventspils Augstskolas (VeA) studentiem ir iespēja saņemt profesora Andra Klausa stipendiju, kuras mecenāts ir Mārtiņš Lauva. Stipendiju saņemt var studenti, kuri bijuši ne tikai akadēmiski veiksmīgi, bet iesaistījušies arī dažādās ārpus studiju aktivitātēs, informē augstskola. Pieteikšanās stipendijas konkursam sākas pirmdien, 12.februārī, un ilgs līdz 12.martam, informē augstskola.

Stipendija izveidota pēc VeA absolventa, uzņēmēja Mārtiņa Lauvas iniciatīvas pirms pāris gadiem. 2017.gada nogalē tika parakstīts līgums par stipendijas piešķiršanas turpināšanu, līdz ar to jau ceturto reizi kāds no aktīvajiem studentiem varēs saņemt stipendiju 1500 eiro apmērā.

Stipendijas mērķis ir veicināt studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajās aktivitātēs.

Stipendijas līgumā atzīmēts arī punkts, kas paredz iespēju piešķirt vienreizēju stipendiju par aktīvu darbību VeA, kā arī iespējamu Andra Klausa stipendijas saņēmēju skaita palielinājumu, kas jauniešiem var kalpot par papildus motivāciju būt aktīviem, iesaistīties dažādos pasākumos un aktīvi līdzdarboties augstskolas dzīvē, neaizmirstot arī par studijām un to sekmēm. Arī iepriekšējos gados izmantota šī iespēja un mecenāts atbalstījis vairākus studentus, norāda augstskola.

Andris Klauss (1941–2004) bija ekonomikas zinātņu doktors, asociēts profesors un VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Pārvaldības katedras vadītājs, kā arī VeA Senāta priekšsēdētājs. Klausa zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs un par dažādām ekonomiskām problēmām sarakstītas monogrāfijas, zinātniskie raksti un metodiskas publikācijas. Docētāja darba 38 gados Klausa zinātniskā un praktiskā darba pieredze bagātinājusi tūkstošiem studentu, ļaujot daudziem ieņemt augstus un atbildīgus amatus. Kolēģi Klausu raksturo kā nelokāmu un ļoti prasīgu pret sevi, ļoti zinošu un erudītu, kā arī smalka humora pārvaldītāju.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: SXC