2019.gada budžeta papildināšanai aktīvāk apkaros ēnu ekonomiku veselības un pakalpojumu jomās, paredz Ministru kabinetā pieņemtie lēmumi attiecībā uz 2019.gada budžetu.

Valdība aiz slēgtām durvīm skatīja ar 2019.gada budžetu saistītus jautājumus, tomēr pēc sēdes detalizētāka informācija par apspriesto netika sniegta. No valdības sēdes protokollēmuma izriet, ka ministri ir pārsprieduši budžeta prognozes, kā arī lēmuši par negatīvās fiskālās telpas mazināšanu, veicot virkni ēnu ekonomiku ierobežojošu pasākumu.

Iepriekš jau tika ziņots, ka patlaban aprēķinātā fiskālā telpa ir mīnus 44,5 miljoni eiro. Bet, lai samazinātu negatīvo fiskālo telpu, Finanšu ministrija (FM) paredz veikt virkni ēnu ekonomiku ierobežojošu pasākumu, kas pēc ministrijas aplēsēm budžetā ļautu papildus iekasēt 25 miljonus eiro.

Ēnu ekonomikas mazināšanas jomā paredzēts ierobežot un aktīvāk apkarot nelicencētu interaktīvo azartspēļu darbību Latvijā, kā arī uzlikt par pienākumu veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas 130 eiro apmērā par katru transportlīdzekli mēnesī visiem pārvadātājiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, līdzvērtīgi kā taksometru pārvadājumiem. Respektīvi, sociālo iemaksu prasība attiektos arī tiem pārvadātājiem, kas šos pakalpojumus sniedz caur platformu Taxify.

Tāpat plānots dabas resursu nodokļa likumā noteikt ierobežojumus saņemt atļaujas riepu apsaimniekošanas jomā komersantiem, kuru nodokļu parāda apmērs ir virs 150 eiro, kuri divus gadus pirms atļaujas saņemšanas ir bijuši reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) riska personu sarakstā. Paredzēts arī izvērtēt atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanu saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas un reģenerācijas sistēmas darbību.

Paredzēts, ka Veselības ministrija (VM) līdz 2019.gada 31.maijam nodrošinās informācijas pieejamību personām par tās apmaksātajiem un slimnīcā saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vidējiem izdevumiem noteiktā pakalpojumu grupā, savukārt līdz 2021.gada 30.decembrim varētu nodrošināt pilnu informācijas pieejamību personām par tās apmaksātajiem un saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Savukārt līdz šā gada 1.novembrim VM jāiesniedz pārskats par iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta novēršanai ieviešanu un darbību padotībā esošajās iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās VM ir kapitāla daļu turētāja.

VM līdz šā gada aprīlim arī uzdots apkopot informāciju par e-darbnespējas lapām, kas izsniegtas ar atpakaļejošu datumu, veikt risku novērtējumu, sagatavot un iesniegt priekšlikumus Labklājības ministrijai neatbilstošu valsts sociālās apdrošināšanas izmaksu veikšanas risku mazināšanai. VM arī uzdots līdz šā gada 3.jūnijam veikt kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu profesijas standarta pārskatīšanu, stiprināt uzraudzības un kontroles sistēmu minēto profesiju darbības jomā un iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.

Autors: LETA / Foto: LETA