Šī ir pēdējā diena, kad studētgribētāji var pieteikties pamatstudijām kādā no 12 Latvijas augstskolām, tajā skaitā arī Ventspils Augstskolā (VeA).

Līdz otrdienas rītam VeA bija saņēmusi kopumā 286 studētgribētāju pieteikumus, no tiem 92 reflektanti bija norādījuši studijas VeA kā pirmo prioritāti. Lielākais pieteikumu skaits ir Latvijas Universitātei – 9948 (2576 – ar pirmo prioritāti), Rīgas Tehniskā universitāte – 8592 (1759) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 1830 (546).

Pašlaik lielākā interese ir par studijām LU programmās Ārstniecība, Tiesību zinātne un Datorzinātnes.

Kā jau ziņots, pieteikšanās studijām norit elektroniski Vienotajā valsts un pašvaldību portālā Latvija.lv. Pieteikties studijām elektroniski vēl var šīs dienas garumā – tāds pats ir arī pieteikumu apstiprināšanas klātienē termiņš. Tiesa, elektroniskā pieteikšanās nenozīmē, ka pieteikšanās ir pilnībā pabeigta. Reflektantam noteikti ir jāierodas personiski apstiprināt pieteikumu un uzrādīt nepieciešamos dokumentus jebkurā no uzņemšanas punktiem.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm. Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu, studiju programmu, studiju formu un studiju finansējumu – budžeta vai maksas.

Izmantojot prioritāšu sistēmu konkursa rezultātu aprēķināšanā katram reflektantam tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta. Potenciālā vieta tiek aprēķināta tikai pēc pieteikuma apstiprināšanas un reflektants redz savu iegūto provizorisko vietu tajā programmā, kura tika atrasta kā pirmā labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtotā programmu saraksta.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 13.jūlijā pēc plkst.15, otrās kārtas rezultāti – 17.jūlijā pēc plkst.17. Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas 13.jūlijā reflektantam jāizlemj, vai viņš vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.