Augstākās tiesas Senāts šī gada 13. februārī ir atzinis, ka Ventspils pilsētas domes deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmaņis ir pamatoti vērsušies tiesā, uzrādot pārkāpumus Ventspils pilsētas pašvaldības darbā. Saskaņā ar šo atzinumu Senāta tiesneši Rudīte Viduša, Dzintra Amerika un Valters Poķis atcēla Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama lēmumu par tiesvedības izbeigšanu par minēto deputātu pieteikumu par Ventspils pilsētas domes vadības pārkāpumiem, par pašvaldības darbībām, kas prettiesiski ierobežo mazākuma deputātu tiesības un pienākumu pārstāvēt ventspilnieku intereses un pilnvērtīgi piedalīties pašvaldības, tajā skaitā tās komisiju darbā.

Mēs, mazākuma deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis un Ivars Landmaņi, ticējām, ka tikai šāds, tas ir, taisnīgs un tiesisks varētu būt Augstākās tiesas Senāta lēmums! Tagad mēs esam gandarīti, jo Senāts ir devis skaidru un nepārprotamu uzdevumu rajona tiesai atkārtoti izvērtēt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzšinējās darba organizācijas likumību, proporcionalitātes principa apzinātu ignorēšanu virknē pašvaldības veidoto institūciju. Turklāt ir dotas skaidras norādes, ka rajona tiesai turpmāk jāņem vērā daudz aspektu, kas rajona tiesas 2018. gada 27. decembra lēmumā tika atstāti bez ievērības. Savukārt ir noraidīti tie rajona tiesas apsvērumi, kas akceptēja Ventspils pilsētas pašvaldībā kultivēto absurdo pieņēmumu, ka Satversmē noteiktā deputātu līdztiesība ir fikcija, ka visam pāri stāv deputāta Aivara Lemberga vadītās partija Latvijai un Ventspilij deputātu vairākumu grupas politiskā griba.

Ar Augstākās tiesas Senāta lēmumu ir skaidri pateikts, ka tas tā nav. Faktiski ir pateikts vispārzināmais, ka ir jāievēro demokrātiskas un tiesiskas valsts labas pārvaldības un līdztiesības principi Ventspils pilsētas domes darbā, ka patvaļai un varas absolūtai uzurpēšanai nav ne tiesiska, ne politiska attaisnojuma.

Un tomēr loģiski rodas jautājums, kā Administratīvā rajona tiesa iepriekš varēja tik rupji kļūdīties? Pat gribētos vaicāt, kāpēc tā ir kļūdījusies? Vai tiešām pirmās instances tiesnese Stella Blūma, izskatot deputātu Ģ.V.Kristovska, D.Kornas, A.Landmaņa un I.Landmaņa bagātīgi iesniegto pierādījumu klāstu, nespēja saskatīt Ventspils pilsētas pašvaldības vadības patvaļu, nedemokrātisko un pretsabiedrisko vadības stilu? Vai tiešām tiesnese neredzēja, cik netaisnīgas, kroplīgas un mazākuma deputātu darbību prettiesiski ierobežojošas ir Ventspils pilsētas domes darba organizācijas formas, kas turklāt ir dārgas, bezjēdzīgi tērējot pašvaldības līdzekļus? Tā tiešām, pieklājīgi izsakoties, ir mīkla!?

Tomēr, lai kā tas arī nebūtu bijis, tagad redzam, ka tādas vērtības kā tiesiskums, taisnīgums un patiesība tiešām ir vērtības, ka tās ir svarīgas civilizētā sabiedrībā, ka tās respektē, ka tās galu galā uzvar! Protams, tas notiek tikai tad, ja uz to strādā profesionāli, mērķtiecīgi un pacietīgi, kā mēs, četri mazākuma deputāti to darām Ventspilī. Arī tāpēc, ka visi tiesneši nav korumpēti, kā to nereti pieņemts uzskatīt sabiedrībā.

Tomēr vienlaicīgi mēs apzināmies, ka esam nogājuši tikai kādu daļu līdz pilnīgam tiesu instanču atzinumam, kas ar visiem “zieģeļiem” apliecinās Ventspils pilsētas vadības pārkāpumus, autoritārā, prettiesiskā un bezkaunīgā pārvaldes režīma pretdemokrātisko būtību. Visas pazīmes rāda, ka esošā pilsētas vadība stūrgalvīgi turpinās ignorēt šo Augstākās tiesas Senāta lēmumu, līdzīgi kā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kopsēdes atzinumus, kas par Ventspils pilsētas domes pārkāpumiem tika pieņemti 2018. gada 27. novembrī

Tagad minētās augstākās tiesu instances, kuru lēmumi nav pārsūdzami, ir skaidri un gaiši pateikušas, ka proporcionalitātes princips ir jāievēro, veidojot komisiju sastāvus, ka pašvaldības resursi, tajā skaitā pašvaldības interneta portāls un apmaksātie mediji ir proporcionāli lietojami kā vairākuma, tā arī mazākuma deputātiem, ka visiem deputātiem ir līdzvērtīga piekļuve pašvaldības rīcībā esošai informācijai! Tas ir pateikts skaidri un nepārprotami. Tomēr Ventspils pilsētas dome neko no tā joprojām neievēro. Tā aizbildinās, ka Augstākās tiesas instances šīs lietas ir nosūtījušas uz rajona tiesu skatīt pēc būtības, ka iztiesāšanas process nav pabeigts.

Diemžēl tā ir ļoti tuvredzīga Ventspils pilsētas domes politika. Pat vēl vairāk – tikai pastiprina tās vainu un izgaismo tās prettiesisko dabu, akcentē tās pretošanos tiesiskā valstī noteiktai kārtībai valsts pārvaldē. Ir jāuzsver, ka Ventspils pilsētas dome nav privāts uzņēmums, kas šādas tādas lietas var arī dažkārt nesaprast. Ventspils pilsētas pašvaldība ir valsts pārvaldes sastāvdaļa, tāpēc tai tiesu instanču lēmumi ir nekavējoties jāpiemēro savā darbībā jau tajā apjomā, ko Augstākā tiesa nepārprotami nostiprinājusi, pasludinājusi par nepārsūdzamu. Tātad ir skaidrs, ka šiem trim iepriekš minētajiem atzinumiem rajona tiesa vēlreiz nevarēs kāpt pāri, lai kā uz to cerētu Ventspils pilsētas domes vadība.

Mēs, mazākuma deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis, esam aicinājuši Ventspils pilsētas domes vadību rīkoties, respektēt AT lēmumus. Ventspils pilsētas domes vadība arī šo mūsu aicinājumu, kā daudzus citus, ir rakstiski noraidījusi. Mēs esam daudzkārt aicinājuši Ventspils pilsētas domes vadību ievērot demokrātijas un tiesiskas valsts labas pārvaldības principus, respektēt mazākuma deputātu tiesības pilnvērtīgi piedalīties pašvaldības darbā. Diemžēl Ventspils pilsētas dome mūsu aicinājumus ir atstājusi bez ievērības.

Mūsuprāt tā ir tuvredzīga rīcība. Iespējams, tāpēc, ka Ventspils pilsētas pašvaldības prettiesiskais režīms ir sasniedzis tik bezcerīgi zemu degradācijas pakāpi, ka vairs pat nemēģina, nespēj savā darbībā ieviest kādas jaunas vēsmas, paskatīties uz valsti un sabiedrību pozitīvi, nespēj parādīt vēlmi laboties. Tas ir žēl. Taču tādā gadījumā mums, sabiedrības demokrātiskajai daļai, ir pienākums turpināt centienus tiekties un veidot labāku valsti un labāku Ventspili.

Autors: Ģirts Valdis Kristovskis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Jānis Deinats