Ventspils pilsētas iedzīvotāji ar nelieliem ienākumiem – trūcīgās un maznodrošinātās personas – arī jaunajā apkures sezonā varēs saņemt pašvaldības piešķirtās atlaides siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai vai pabalstu kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai, informēja Ventspils pilsētas Sociālā dienesta pārstāve Olga Griķe.

Ikmēneša atlaidi siltumenerģijas patēriņam vai pabalstu kurināmā iegādei vai var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas, atsevišķi dzīvojoši pensionāri un personas ar invaliditāti, kuriem nav apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu nepārsniedz 278,47 eiro mēnesī.

Pabalstu saņēmējiem, kuru dzīvokļos ir centralizētā apkure, tiek piemērota atlaide siltumenerģijas patēriņa rēķinam 55% apmērā no maksājuma summas mēnesī, 60% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar 3-5 bērniem vai 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.

Pabalstu kurināmā iegādi var saņemt vienu reizi gadā 87 eiro apmērā. Lai saņemtu pabalstu kurināmā iegādes daļējai apmaksai, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un kurināmā iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti. Kurināmā iegādes pabalsts tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam.

Šogad pabalsta siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai nodrošināšanai paredzēti 203 tūkstoši eiro, savukārt pabalsta kurināmā iegādei nodrošināšanai – 55 tūkstoši eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA