Ventspils Digitālais centrs veidos vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmas infrastruktūru Latvijas pašvaldībām.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijā parakstīta vienošanās par projekta Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām realizāciju. Vienošanās paredz, ka Ventspils Digitālais centrs izveidos vienotu pašvaldību IKT sistēmas infrastruktūru, kas ļaus pašvaldībām attīstīt pakalpojumu vadības sistēmu, ieviešot tā saukto vienas pieturas aģentūras principu. Proti, iedzīvotājam kāda valsts vai pašvaldības pakalpojuma saņemšanai vairs nebūtu jāvēršas vairākās iestādēs, bet tos varēs saņemt vienkopus.

Tāpat plānots attīstīt lietotāju atbalsta sistēmu e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu vienkopus izmitināt to pašvaldību informācijas sistēmas, kurām nav savu datu centru un pietiekami kvalificētu datorspeciālistu.

Vēlmi līdzdarboties projekta realizācijā pašlaik izteikušas 54 pašvaldības. Tā kā projekta mērķis ir izveidot vienotu IKT infrastruktūru pašvaldību vajadzībām, izteikt savas vēlmes un iesiastīties projektā aicinātas arī pārējās pašvaldības, lai pieejamos resursus izmantotu pēc iespējas efektīvāk.

Projektu plānots īstenot trīs gadu laikā. Tā kā projekts veidos būtisku daļu no valsts centrālās IKT infrastruktūras, tas tiks īstenots ciešā saistībā ar citiem aktuālajiem publiskās pārvaldes projektiem attiecīgajā nozarē – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) projektu Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma, Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projektu Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma, Rīgas domes projektu Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums un Latvijas pašvaldībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 miljoni eiro, tostarp 1,28 miljonus eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 45 000 eiro ir valsts budžeta dotācija, bet 180 000 eiro – Ventspils pašvaldības finansējums.

Šis ir lielākais Ventspils pašvaldības projekts IKT jomā kopš projekta e-Ventspils realizācijas, kas tika īstenots no 2000. līdz 2003.gadam, kad Ventspils pašvaldība ieguldīja aptuveni 2,85 miljonus eiro pašvaldības elektroniskās pārvaldes principu ieviešanai, pašvaldības pārvaldes funkciju optimizācijai un IKT infrastruktūras attīstībai Ventspilī.

Projekts Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām tiek realizēts darbības programmā Izaugsme un nodarbinātība ar mērķi izveidot centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformas un attīstīt publiskās pārvaldes procesus. Darbības programmā tiks realizēti divi projekti, kas paredzēti pašvaldībām. Ventspils Digitālais centrs realizēs projektu, kura galvenie mērķi ir pašvaldību koplietošanas programmatūras darbībai nepieciešamās IKT infrastruktūras izveide un valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas izstrāde, ieviešot tā sauktās vienas pieturas aģentūras principu valsts pārvaldē, paplašinot valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmu. Savukārt Rīgas dome realizēs projektu Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums, kas ir vērsts uz koplietošanas programmatūras attīstību pašvaldībām.

Autors: Ventspilnieks/LETA / Foto: LETA