Ventspils dome klausīšot VARAM par deputātus ierobežojošo normu atcelšanu, paralēli izstrādā jaunu nolikumu

0
398

Ventspils pašvaldība ņems vērā Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) viedokli saistībā ar deputātus ierobežojošām normām nolikumā, norāda pašvaldības Pilsētas mārketinga nodaļa pārstāve Daiga Kļaviņa.

Kļaviņa skaidroja, ka pašvaldības nolikuma punkts, kuru VARAM aicinājusi grozīt, ir spēkā no nolikuma pieņemšanas laika 2007.gadā, un līdz šim VARAM iebildumi par tā redakciju nebija saņemti.

Vienlaikus pašvaldībā patlaban tiekot gatavots jauns nolikums, “kura izstrādes gaitā pašvaldība, nolūkā veicināt tiesisko noteiktību un normu viennozīmīgu interpretāciju, vadīsies no VARAM paustā viedokļa”.

VARAM pašvaldību aicināja izvērtēt nepieciešamību grozīt nolikuma 7.19.punktu, kas, pēc Kļaviņas paustā, pieņemts, lai domes deputātam nodrošinātu iespēju iegūt atbildes no ziņotāja uz viņam neskaidrajiem jautājumiem.

Šis punkts nosaka, ka pēc ziņojuma domes deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus par katru sēdē izskatāmo jautājumu. Savukārt domes vadītājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu ziņotājam, ja viena deputāta jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmuma projektu kopā pārsniedz desmit minūtes, un ierosināt atlikt izskatāmā jautājuma izskatīšanu uz nākamo sēdi. Ja tas tiek izdarīts, līdz nākošajai domes sēdei deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus ziņotājam un pieprasīt no viņa informāciju par atlikto jautājumu. Ziņotājam jānodrošina informācijas sniegšana visiem deputātiem.

Attiecīgi atliktā jautājuma izskatīšanu nākošajā domes sēdē sāk ar debatēm, bez jautājumu uzdošanas ziņotājam.

Jau vēstīts, ka VARAM deputātu darbu ierobežojošas normas konstatējusi sešu pašvaldību nolikumos, taču četras no tām ir ar mieru pārkāpumus novērst.

Kā iepriekš pastāstīja ministrijas pārstāve Santa Vaļuma, marta sākumā ministrija visām 119 Latvijas pašvaldībām nosūtīja vēstuli uzliekot par pienākumu izvērtēt pašvaldības nolikumu un gadījumā, ja nepieciešams, svītrot normas, kas ierobežo deputātu iespējas pilnvērtīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā. Atbilde pašvaldībām bija jāsniedz līdz 15.martam.

Patlaban ministrija saņēmusi un apkopojusi 68 pašvaldību atbildes vēstules un secinājusi, ka ierobežojumi pastāv sešās pašvaldībās. Četras no tām – Ventspils, Liepājas un Daugavpils pilsēta, kā arī Durbes novads, norādījušas, ka veiks nepieciešamās izmaiņas, lai atceltu neatbilstošos nolikumu punktus.

Papildus šīm četrām pašvaldībām, pārkāpumi konstatēti arī Rēzeknes pilsētas un Jelgavas novada pašvaldībās, kurām ministrija nosūtījusi vēstuli ar pieprasījumu sagatavot grozījumus saistošajos noteikumos, nodrošinot domes darbības atbilstību demokrātiskās valsts pamatprincipu standartiem.

Autors: Ventspilnieks/LETA / Foto: LETA