Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF) pieprasījis no pašvaldības iestādes Komunālā pārvalde apjomīgu informācijas kopumu saistībā ar Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas projekta realizāciju. Kamēr informācija nebūs saņemta un pārkāpumi novērsti, tikmēr maksājumu veikšana jaunās skolas projektam tiek apturēta, atsaucoties uz LVIF, ziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

LVIF no Komunālās pārvaldes prasa paskaidrojošu informāciju par Ventspils mūzikas skolas būvobjekta atbilstības novērtēšanu ugunsdrošības prasībām, aktuālo situāciju projektā un veiktajām darbībām attiecībā uz būvprojekta atbilstības novērtēšanu līgumā noteiktajam un konstatēto trūkumu novēršanu, atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju par Iekšējā kontroles biroja konstatētajiem pārkāpumiem Ventspils mūzikas vidusskolas jaunās ēkas projekta realizēšanā.

“Līdz minētās informācijas saņemšanai un pārkāpumu novēršanai ir apturēta maksājumu pieprasījumu izskatīšana un maksājumu veikšana jaunās skolas projektam,” norāda LVIF.

Kā zināms, lielu daļu finansējuma teju astoņu miljonu eiro apmērā šis projekts jau saņēmis no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), taču Ventspils Mūzikas vidusskolas projekts ir saņēmis būtisku finansējumu arī no Eiropas Emisijas kvotu izsoļu instrumenta (EKII) finansētā konkursa Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas ietvaros, kura uzraudzību nodrošina tieši LVIF.

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir lūgusi LVIF nekavējoties ziņot par saņemto informāciju un plānoto rīcību, un nodrošināt atbilstošu EKII finansējuma izlietojumu.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Merks publicitātes foto