Pērn apstrādes rūpniecības apjomi pieauguši par 5,6%

1322

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi decembrī pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem bija par 14,5% lielāki nekā pirms gada, bet pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem – par 11,5%. Savukārt, salīdzinot ar novembri, apstrādes rūpniecības izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,2%. Kopumā gada ražošanas apjomi par 5,6% pārsniedza pagājušā gada rādītāju.

Turpinoties iepriekšējo mēnešu tendencei, arī decembrī gada griezumā pieauga abu lielāko rūpniecības nozaru – kokrūpniecības un pārtikas rūpniecības ražošanas apjomi – attiecīgi par 11,7% un 3,8%. Kokrūpniecība visu 2016.gadu attīstījās stabili, savukārt pārtikas rūpniecībā gada pirmajā pusē atsevišķos mēnešos gada griezumā bija vērojams apjomu samazinājums.

Ievērojama izaugsme turpinās arī strauji augošajā datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē (+21,1%). Jau piekto mēnesi ievērojami pieaug arī nemetālisko minerālu ražošanas apjomi (+24,4%).

Decembrī pieaugumi bija vērojami gandrīz visās rūpniecības apakšnozarēs – gatavo metālizstrādājumu ražošanā (+22,3%), dzērienu ražošanā (+5,3%), ķīmisko vielu un produktu ražošanā (+16,4%), elektrisko iekārtu ražošanā (+40,7%), mēbeļu ražošanā (+15,6%), poligrāfijā (+4,4%), iekārtu un mašīnu ražošanā (+16,6%), transportlīdzekļu ražošanā (+51,6%), un papīra izstrādājumu ražošanā (+5,2%).

Savukārt apjomu samazinājums decembrī gada griezumā bija vērojams vien gumijas un plastmasu, kā arī, tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanā.

Kopumā gadā rūpniecības attīstība bija straujāka nekā tautsaimniecībā kopumā. Lielāko ieguldījumu nozares attīstībā veidoja kokrūpniecība. Gada laikā būtiski palielinājās arī gatavo metālizstrādājumu, nemetālisko minerālu, datoru, elektronisko un optisko iekārtu, kā arī pārtikas rūpniecības ražošanas apjomi.

Pieaug arī apstrādes rūpniecības saražotās produkcijas eksporta daļa. 2016.gadā tika eksportēta aptuveni 2/3 daļas no visas apstrādes rūpniecības produkcijas. Lielākā daļa produkcijas tiek realizēta ES valstu tirgos. Galvenās apstrādes rūpniecības eksporta preces ir koksne un tās izstrādājumi, elektriskās un optiskās iekārtas, pārtikas ķīmiskās un rūpniecības preces.

Ekonomikas ministrija prognozē ka arī šogad apstrādes rūpniecībā turpināsies stabila izaugsme. Pieauguma tempus noteiks gan uzņēmēju spēja veicināt konkurētspējas pieaugumu, gan ārējie faktori – ES valstu izaugsmes un ekonomiskās situācijas NVS valstīs.