Žurnālists jautā deputātam:
– Kāpēc tikpat kā nekad netiek pildīts likums par mantas konfiskāciju korupcijas gadījumā?
Deputāts:
– Tas nav vajadzīgs, jo divas reizes atpirkties no cietuma ir tāpat kā viena konfiskācija.