Fizikas skolotājs stundā:
– Ansi, man diemžēl tevi nāksies sodīt par to, ko tu nemaz neesi darījis.
– Par ko, skolotāj?
– Par tavu mājasdarbu!