Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus esam piedzirdījuši.