Mīlestība ir tad, kad sieviete skaidrā un dzērumā zvana vienam un tam pašam vīrietim.