– Tu kaut kā neveselīgi izskaties.
– Esmu uzsācis veselīgu dzīvesveidu.