Ja jums steidzīgi vajag uztaisīt nopietnu seju, centieties galvā sareizināt 385 ar 294.