Šīs brīvdienas nolēmu pavadīt tā, lai kauns būtu vismaz līdz nākamajai piektdienai.