Atnācu mājās, bet tur tik daudz nedarītu darbu: dīvāns negulēts, televizors neskatīts, internets nesēdēts.