– Тu mācies angļu valodu?
– Yеs.
– Un cik vārdus zini?
– Two.
– Tikai divus?
– Yеs.