Nevis satīrīt bardaku, bet disciplināri sodīt!

903

No iedzīvotāju jautājumiem pilsētas portālā. “Kopš aizgājusi vecā sētniece, Kuldīgas ielā 23 jau vairākus mēnešus ir problēmas ar sētnieku un kāpņu telpu uzkopēju. It kā maksājam “Ventspils nekustamajiem īpašumiem” par sētnieku, bet nekas netiek tīrīts. Ir viens vienīgs bardaks. PSIA Ventspils nekustamie īpašumi oficiāla atbilde: “Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi darbinieki ir veikuši sētnieces darba kvalitātes pārbaudi, un tika konstatēts, ka sētniece vairākas dienas nebija veikusi savus pienākumus. Pašlaik tiek lemts jautājums par disciplinārsoda piemērošanu. (..)

• • •

Redakcijas piebilde. Ar “bardaku” ir jācīnās. Tas nu ir fakts. Un tāpēc, domājams, ir vesela virkne realizējamu pasākumu. Piemēram, izveidot darba grupu (apmaksātu) no deputātiem, kas novērtē “bardaka” apmēru. Tad otru darba grupu (apmaksātu), kas izstrādātu priekšlikumus vainīgās sētnieces darba apraksta izvērtējumam. Tad vēl vienu darba grupu (apmaksātu), kas izstrādātu saistošos noteikumus “bardaka” likvidēšanai… u.t.t. It kā jau, protams, varētu vienkārši to pagalmu Kuldīgas ielā 23 un kāpņu telpas uzkopt… Bet tad tas noteikti nebūtu tik efektīvi un sistēmiski. Visam jānotiek, tā teikt, kā pieklājas…

Autors: Zemgus