Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) veicis aptauju, kas sniedz ieskatu Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju viedoklī par viltojumu iegādi un nelegālu piekļuvi autortiesību sargātam saturam. 

Kopumā 80% aptaujāto eiropiešu piekrīt, ka ar viltojumu iegādi tiek atbalstītas noziedzīgas organizācijas un tiek grauti uzņēmumi un darbavietas. Turklāt 83% aptaujāto uzskata, ka viltojumu iegāde atbalsta neētisku rīcību. Divi no trim arī uzskata, ka viltojumi apdraud veselību, drošību un vidi.

Tomēr trešdaļa (precīzāk, 31%) eiropiešu uzskata, ka ir pieņemami iegādāties viltojumus, ja īstā produkta cena ir pārāk augsta. Ja runa ir par jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, šī proporcija pieaug līdz 50%.

Latvijā 44% aptaujāto patērētāju nebija pārliecināti, vai prece, ko iegādājas, ir oriģināla. Savukārt 16% norāda, ka viltojumus iegādājušies apzināti. Tāpat 17% mūsu valsts respondentu atzīst, ka nelikumīgi piekļuvuši saturam – galvenokārt, lai skatītos sportu.

Attiecībā uz pirātismu 82% eiropiešu piekrīt, ka digitāla satura iegūšana, izmantojot nelegālus avotus, rada kaitīgas prakses risku (krāpnieciskas darbības vai nepiedienīgs saturs nepilngadīgajiem). Pagājušajā gadā četri no 10 eiropiešiem ir maksājuši par piekļuvi saturam no likumīga avota, un Latvijā, kā liecina aptauja, tādu ir 39%.

Aptaujā, pārejot no respondentu pārliecības uz viņu rīcību, 13% eiropiešu norāda, ka apzināti iegādājušies viltojumus pēdējo 12 mēnešu laikā.

Šis rādītājs pieaug līdz 26% vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, kas ir divreiz lielāks nekā vidēji ES. Savukārt vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem tas samazinās līdz 6%; 65 gadus vecu un vecāku cilvēku vidū – ir zem 5%.

ES dalībvalstu līmenī to patērētāju īpatsvars, kuri apzināti iegādājušies viltojumus, svārstās no 24% Bulgārijā līdz 8% Somijā. Vēl bez Bulgārijas viltojumu apzināta iegāde pārsniedz ES vidējo rādītāju Spānijā (20%), Īrijā (19%), Luksemburgā (19%) un Rumānijā (18%).

Oriģinālo ražojumu zemākā cena joprojām ir visbiežāk minētais iemesls (43%), lai pārtrauktu viltojumu iegādi. Sliktas pieredzes risks (sliktas kvalitātes produkti – 27% aptaujāto; drošības riski – 25%; sods – 21%) ir arī galvenais faktors, kas attur patērētājus no viltojumu iegādes.

Pieaug arī šaubas par iegādāto preču autentiskumu. Gandrīz četri no desmit eiropiešiem (39%) ir domājuši, vai viņi nav iegādājušies viltojumu. Savukārt to pašu apgalvoja puse jauniešu (52%). Atšķirības starp dalībvalstīm arī ir būtiskas: ja aptuveni ceturtā daļa patērētāju Dānijā un Nīderlandē (26%) nav bijuši pārliecināti, vai tas, ko viņi iegādājās, ir vai nav oriģināls, Rumānijā šis rādītājs pieaug līdz 72%.

Eiropieši arī pauž šaubas par to avotu likumību, kurus viņi izmanto tiešsaistes saturam, un 41% aptaujāto nezina, vai avots, kuram piekļūts, ir likumīgs.

Eiropieši kopumā iebilst pret pirātiska satura izmantošanu: 80% apgalvo, ka viņi dod priekšroku likumīgiem avotiem, lai piekļūtu tiešsaistes saturam, ja ir “pieejama iespēja par pieņemamu cenu”. Faktiski gandrīz 9 no 10 cilvēkiem ir informēti par vismaz viena veida likumīga satura piedāvājumu savā valstī, un vairāk nekā 4 no 10 eiropiešiem (43%) pagājušajā gadā ir samaksājuši par piekļuvi ar autortiesībām aizsargātam saturam, tā lejupielādei vai straumēšanai no likumīga pakalpojuma.

Tomēr lielākā daļa cilvēku (65%) uzskata pirātismu par pieņemamu, ja saturs nav pieejams viņu abonementā. Turklāt 14% eiropiešu atzīst, ka ir apzināti piekļuvuši saturam, izmantojot nelikumīgus avotus, pēdējo 12 mēnešu laikā. Jauniešu vidū vecumā no 15 līdz 24 gadiem īpatsvars palielinās līdz 33%. Tas īpaši attiecās uz sporta pārraižu skatīšanos, izmantojot nelikumīgas straumēšanas ierīces vai lietotnes.

Arī to cilvēku īpatsvars, kuri piekļūst pirātiskam saturam, dažādās valstīs atšķiras, sākot ar 9% Somijā un Dānijā, līdz 22% Maltā. Labāka pieejamība cenas ziņā un plašāka satura izvēle no likumīgiem avotiem ir visbiežāk minētie iemesli, lai atteiktos no pirātiska satura.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs ir Eiropas Savienības oficiāla aģentūra preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas jomā, kas atrodas Spānijas pilsētā Alikantē. Saskaņā ar EUIPO pirmdien, 12.jūnijā, publicēto jauno pētījumu par pilsoņu priekšstatu par intelektuālo īpašumu, eiropieši arvien vairāk apzinās riskus un sekas, ko rada viltojumu iegāde un piekļuve saturam no nelegāliem avotiem. Kopumā no šā gada 30.janvāra līdz 15.februārim visās ES dalībvalstīs tika veiktas 25 824 tiešsaistes intervijas ar iedzīvotājiem vecumā no 15 gadiem un vecākiem.

 

20.06.2023. / Autors: BNN / Foto: Pixabay