Pirmdiena, 2024.gada 26.februāris
Atslēgvārdi Latvijas Pašvaldību savienība

Atslēgvārds: Latvijas Pašvaldību savienība

Aptauja par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

Projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros Latvijas Pašvaldību savienība veic anketēšanu, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību...

Ināra Dundure: “Iedoma, ka slēdzot mazās skolas, atradīsies pedagogi, neiztur kritiku”

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece Ināra Dundure, zinātņu doktore sabiedrības vadībā, jau desmit gadus šajā organizācijā pārzina izglītības un kultūras jautājumus – protams, arī...