Dažas idejas diskusijai

Lai Ventspilij tik būtiskajā sporta sfērā ienāktu kvalitatīvas jaunas idejas, pirmkārt, būs vien jāatvadās no ierastās kārtības. Otrkārt, sporta attīstība primāri būtu jānodrošina pilsētā pieejamās sporta infrastruktūras ietvaros, racionāli izmantojot tās iespējas. 

Sporta infrastruktūras pārvaldītājs SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” (OC “Ventspils”) jāatbrīvo no sportam nepiederošu funkciju veikšanas, un līdz ar to – ar sportu nesaistītiem izdevumiem. OC “Ventspils” radikāli jāmaina filozofija no “lūdzu, mūs netraucējiet”, uz “ar darbiem pierādām, ka esam atvērti visam jaunajam – mums svarīgs ikviens klients”.

Kur gūt resursus vitāli nepieciešamiem uzlabojumiem?

Jāveic infrastruktūras objektu funkcionāls audits, ar rezultātiem iepazīstinot ventspilniekus. Audits atklās vājās, uzlabojamās lietas. Tad varēsim tikt vaļā no liekā, diskusiju rezultātā rast racionālus sporta infrastruktūras noslodzes un rentabilitātes uzlabojumus.

Piemēram, audits atklās, ka kalna un pludmales akvaparka apsaimniekošana ir nododama citai institūcijai, iespējams, konkursa kārtībā meklējot objektu apsaimniekotājus. Nodalot sporta un izklaides infrastruktūras administrēšanu, ieguvēji būs visi – OC “Ventspils” parādīsies jauda un nauda sporta objektu nopietnai un rentablai administrēšanai, bet izklaides infrastruktūras administrēšana nokļūs profesionāļu rokās – kā tas ir noticis ar Ventspils briežu dārzu. Sabiedrība savukārt saņems kvalitatīvākus sporta un izklaides pakalpojumus.

Nav šaubu, audits atklās nesaimniecisku izmaksu esamību un noteikti norādīs uz OC “Ventspils” komercdienesta neesamību. Attīrot OC “Ventspils” no atsevišķu personu slavināšanas un labklājību nodrošinošām izmaksām, iegūsim resursu vitāli nepieciešamiem uzlabojumiem.

OC “Ventspils” komercdienesta izveide var kļūt par vienu no galvenajiem ekonomiski spēcīgas sporta nozares stūrakmeņiem. Ja nevēlamies zaudēt arvien pieaugošajā sporta infrastruktūras piedāvājuma tirgū, būs beidzot jāiemācās jēgpilni pārdot mūsu iespējas. Ir nepieciešami moderni izglītoti un labi atalgoti speciālisti, kuri orientējas sporta infrastruktūras tirgū, spēj komplektēt un piedāvāt konkurētspējīgus sacensību, sporta nometņu un sportistu piesaistes nosacījumus.

Treškārt, jāpiepilda sporta infrastruktūra ar atbilstošu saturisko piedāvājumu primāri bērniem un jauniešiem.

Atbilstošs saturiskais piedāvājums. Kā to panākt?

Pašvaldībai jāpaplašina pašvaldības sporta skolu piedāvājums un jānodrošina izcila apmācības kvalitāte. Esošā situācija, kad hokejs, futbols, volejbols u.c. bērnu un jauniešu sporta veidi netiek attīstīti pašvaldības sporta skolas ietvaros, ir uzskatāms par ļaunprātības aktu pret bērniem.

Ar funkcionāla audita palīdzību jāizvērtē bērnu un jauniešu sporta veidu līdzšinējais attīstības modelis, tos salīdzinot ar labākajiem valsts un pasaules piemēriem. Tad jāpieņem izdiskutēti un argumentēti lēmumi, kuri sporta veidi tiks attīstīti kā sporta veidi, bet kuriem lemta tikai interešu izglītības loma. Pastāvošā likumdošanu nosaka, ka ar sporta veida attīstības nodrošināšanu var nodarboties tikai sporta skolas. Interešu izglītības ietvaros nav paredzēta dalība federāciju organizētajās sacensībās. Tātad, pateicoties atsevišķu politiķu un funkcionāru pretlikumīgām darbībām, piemēram, bērnu hokejam ir liegta iespēja attīstīties kā sporta veidam – Latvijas čempionātā klubu komandas piedalās nelikumīgi.

Jāizvērtē iespēja pašvaldībai dibināt jaunu sporta spēļu skolu, attiecīgi sporta skolas “Spars” sastāvā atstājot individuālos sporta veidus. Jaunajā skolā būtu attīstāms basketbols, futbols, hokejs, volejbols. Pie šādas konstrukcijas efektīvāk ir iespējams izmantot administratīvo un treneru kapacitāti, veidot bērnu sporta veidiem tik nepieciešamās vispārējās sagatavošanas un profilaktiskās fizioterapijas speciālistu brigādes. Pašvaldībai ir jānodrošina sporta skolu pedagogiem konkurētspējīgs atalgojums.

Profilaktiskajai fizioterapijai jauno sportistu sagatavošanā ir jākļūst par pamatu. Individuāla pieeja katram bērnam, junioram, jaunietim ir veiksmes atslēga tālākai attīstībai.

Tāpat būtu vērtējams arī tas, kā pašvaldības sporta skolu sasaistīt ar vienu no vidusskolām, tehnikumu un augstskolu. Jaunajiem atlētiem pienāk izšķiršanās brīdis. Bieži izvēle beigt sportot ir saistīta ar lēmumu pastiprināti pievērsties mācībām, un tas ir saprotami. Modernā pasaulē šīs lietas tiek savienotas, sports mācības papildina, nevis tām traucē. Iespējams, jānosaka vidusskola, kurā mācās sportisti, un jārada skolai un sportistiem atbilstoši apstākļi, lai sports netraucētu mācībām un otrādi.  Iespējams, jāveido tāds skolas modelis, kāds ir Murjāņu sporta skolai, kurā zem viena jumta ir sports un izglītība. Papildus būtu jāstrādā pie sportam un mācībām labvēlīgu apstākļu radīšanas tehnikuma audzēkņiem un augstskolas studentiem. Šāda sistēma ļautu vecāka gadagājuma sporta skolu audzēkņiem treniņus apmeklēt dienas pirmajā pusē, šādi savienojot sportu ar mācībām un atslogojot OC “Ventspils” infrastruktūru.

Ceturtkārt, lai mudinātu OC “Ventspils” mainīt attieksmi pret klientiem, palielināt piedāvāto pakalpojumu klāstu un kvalitāti, tātad kļūt efektīvākiem – ir plānveidīgi jāmazina pašvaldības tiešās dotācijas OC “Ventspils”, tās novirzot sporta veidu atbalstīšanai. Sporta skolām un klubiem savukārt jādod izvēles brīvība, kādus sporta infrastruktūras pakalpojumus, no kā, kad un par kādu cenu iegādāties. Līdzšinējā pieeja, ka pašvaldība apmaksā OC “Ventspils” rēķinus, ir novedusi pie OC “Ventspils” nekonkurētspējas.

Piektkārt, jāvērtē, kādam jābūt pašvaldības atbalstītajam profesionālajam sportam. Manuprāt, vajadzētu virzīties studentu sporta virzienā, tātad pašvaldībai vajadzētu atbalstīt un radīt izcilus apstākļus sportistiem–studentiem. Piemēram, BK “Ventspils” pārtop par studentu komandu, kurā spēlētājiem algu nemaksā, bet pašvaldība nodrošina tai lielisku servisu, nodrošina izcilus trenerus un citus komandai nepieciešamos speciālistus. Laukumā kaislības būs ne mazāk, skatītāju netrūks. Racionāli rīkojoties ar pašvaldības līdzekļiem, varēsim uzturēt arī augstākā līmeņa studentu futbola, hokeja, volejbola komandas un individuālo sporta veidu pārstāvjus, tātad radīsim labvēlīgu vidi studentu pieplūdumam un pilsētas ekonomiskajai attīstībai.

 

5.02.2021. / Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs