Vējonis: Latvijas banku sektoram jāmainās, lai veicinātu uzticību

1326
Autors: Zane Bitere/LETA
Autors: Zane Bitere/LETA

Latvijas finanšu sektoram, tajā skaitā komercbankām, ir jāseko jaunākajām tendencēm pasaulē, lai veicinātu uzticību nozarei un nodrošinātu Latvijas kā starptautiska finanšu centra attīstību, uzskata Valsts prezidents Raimonds Vējonis tikšanās laikā ar Latvijas Komercbanku asociācijas vadību.

“Rietumu valstu finanšu sistēmās norisinās pastāvīgas pārmaiņas. Tās galvenokārt vērstas uz banku konkurētspējas stiprināšanu un regulējuma pilnveidi, jaunu tehnoloģiju un pakalpojumu ieviešanu, augstākiem banku uzraudzības standartiem un stingrāku vēršanos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Latvijas finanšu sektoram, tajā skaitā komercbankām, jāseko šīm tendencēm, lai veicinātu uzticību nozarei un nodrošinātu Latvijas kā starptautiska finanšu centra attīstību,” norādīja Vējonis.

Sarunas gaitā Valsts prezidents atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto, uzlabojot banku sektora konkurētspēju līdz ar Latvijas pievienošanos OECD. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka iesāktais ir jāturpina un ciešā dialogā ar finanšu sektora uzraugu nozarē jāievieš starptautiskie standarti. “Latvijas finanšu sektora nākotnes attīstību noteiks nozares gatavība pārmaiņām, izvirzot un sasniedzot mainīgajiem tirgus apstākļiem atbilstošus stratēģiskos mērķus,” teica Raimonds Vējonis.

Vienlaikus Vējonis norādīja, ka stabils un drošs finanšu sektors ir valsts starptautiskās reputācijas un drošības jautājums, kas vairo partnervalstu un starptautisko investoru uzticību Latvijai un sekmē straujāku valsts tautsaimniecības izaugsmi.

“Latvijas banku nozarei ir būtiska nozīme mūsu tautsaimniecībā – banku tiešais devums iekšzemes kopproduktā ir 2,44%, bankas gadā nodokļos valsts budžetam samaksā vairāk nekā 140 miljonus eiro, bankas tiešā un netiešā veidā rada 22 tūkstošus darba vietu Latvijā. Mēs esam labi kapitalizēts un drošs finanšu sektors, kas sniedz plaša spektra modernus pakalpojumus gan iekšējiem, gan ārvalstu klientiem. Vienlaikus nozare ir arī būtisku izaicinājumu priekšā. Regulējuma un atbilstības prasību izmaiņas, ekonomiskās un politiskās svārstības, tehnoloģiskās un patēriņa struktūras izmaiņas – bankām ir jāspēj tām pielāgoties. Un valsts augstāko amatpersonu un atbildīgo institūciju izpratne par šiem jautājumiem ir ļoti būtiska,” sarunā akcentēja Latvijas Komercbanku asociācijas padomes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

Valsts prezidents pauda gandarījumu par nozares vadības pausto redzējumu, un abas puses vienojās regulāri tikties, lai izvērtētu nozares pārmaiņu procesā sasniegto progresu.