Ventspils augstskola: Par rektores Gitas Rēvaldes atcelšanu no amata

1440

25.maijā notika Ventspils Augstskolas (VeA) Satversmes sapulce, kura pārliecinoši pauda savu nostāju, ka rektore ir zaudējusi savu uzticību VeA Satversmei un ir atceļama no amata.

Augstskolas Satversmes sapulce ir augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos (Augstskolas likuma 12.panta otrā daļa). Savukārt Senāts izsludināja Ventspils Augstskolas Satversmes sapulci atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Satversmes sapulces dalībnieki par klaju necieņu uzskatīja faktu, ka rektore pameta Satversmes sapulci, ignorēja darba kārtību un nesniedza darbības pārskatu. Rektore deklarēja, ka viņai nevienam augstskolā ne par ko nav jāatskaitās, nav jāinformē par savu darbību, apsūdzēja sapulces vadītāju par to, ka viņai netiek dots vārds, un, neuzklausot Satversmes locekļu lūgumu sniegt darbības pārskatu, pameta Satversmes sēdes norises telpu. Diemžēl situācija par Ventspils Augstskolas rektores un viņas ieceltā (pretēji Senāta lēmumam) prorektora pienākumu izpildītāja Edvarda Ratnieka vadības stilu ir pasliktinājusies jau sen. Gan Senātam, gan Satversmes sapulcei bija bažas par vadības efektivitāti, augstprātīgo attieksmi pret kolēģiem, intrigām, psiholoģisko vardarbību, neprofesionālu pieeju budžeta izstrādē (Satversmes sapulcē minēja atceltās rektores nihilistisko pieeju budžeta veidošanā), augstskolas stratēģijas plānošanā un izstrādē.

Kolēģi joprojām ir milzu neizpratnē par bijušās rektores un Edvarda Ratnieka pārmetumiem augstskolas kolektīvam, ka augstskolā vairākums darbojas Ventspils pilsētas domes pavadā. Satversmes sēdē Edvards Ratnieks pat nenovaldījās un klātesošos nosauca par ‘domes zviedzējiem’. Vulgaritāte un bļaušana ir bijušās vadības stila rokraksts. Jāpiebilst, ka rektora jautājuma politizēšanu veic tikai un vienīgi Gita Rēvalde un Edvards Ratnieks – gan plašsaziņas līdzekļos, gan sociālajos tīklos izplatot tendenciozus paziņojumus. Vairākums Satversmes sapulces locekļi nepiekrita, ka jautājums par rektori no VeA kolēģu puses jebkādā veidā jebkad ticis politizēts. Ventspils dome ir viens no Ventspils Augstskolas sadarbības partneriem, kuru sadarbību nosaka noslēgtais līgums starp VeA un Ventspils domi.

Dokuments “Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” nosaka, ka augstskolām ir jāsadarbojas ar pašvaldībām, darba devējiem un nozarēm. Tā kā daudzi studenti izgājuši praksi Ventspils domē (un prakse pašvaldībā uzskatāma par lielu ieguvumu studentu profesionālajā attīstībā), kolēģiem diemžēl nereti nācies dzirdēt, ka jebkāda veida sadarbība un pat saziņa (!) ar pašvaldību ir nevēlama. Skaidrs, ka šāds pretdabisks un pretrunīgs viedoklis negatīvi ietekmē konstruktīvu darbu un sadarbību. VeA struktūrvienības ar pašvaldību vieno tikai un vienīgi profesionālas, reģiona un pilsētas attīstības intereses. Sadarbības līguma nosacījumu pārkāpumi, par kuriem tika ziņots Satversmē, no Gitas Rēvaldes puses kavējis pilnvērtīgu un profesionālu sadarbību. Satversmes sapulcē izskanēja, ka Gita Rēvalde un Edvards Ratnieks neieklausās kolēģos, izmanto psiholoģiskās ietekmēšanas paņēmienus, lai atbrīvotos no Senāta vadītājas Daces Štefenbergas, patvaļīgi interpretē minētās sadarbības līgumā iesaistīto otro pusi kā trešo pusi. Runātāji uzsvēra, ka Gitai Rēvaldei bijis izteikts autoritatīvs vadības stils, un kolēģi apzinājās, ka neiespējami turpināt veikt augstskolas vadītāja pienākumus, tā ka zaudējusi darbinieku, Senāta, Satversmes sapulces locekļu uzticību, ko pārliecinoši pierādīja demokrātiskais aizklātais balsojums par rektores atcelšanu no amata (21 par atcelšanu, 6 – pret, 1 – nederīgs). Par spīti notiekošajam un Gitas Rēvaldes apgalvojumiem, ka tādējādi cietīs uzņemšana vai turpmākais darbs (vai atkal draudi? vai šantāža?), Ventspils Augstskola turpina kvalitatīvi strādāt, attīstīties un sagatavot augsta līmeņa speciālistus.

Studenti ir augstskolas sirds, kvalitatīvas studijas un pētniecība – augstskolas stūrakmens.

Ventspils Augstskolas Satversmes sapulce par VeA rektora pienākumu izpildītāju izvirzīja mācību prorektoru Kārli Krēsliņu. Augstskola informēs atbildīgās iestādes par 25.maija Satversmes sapulces lēmumiem. Jāatzīmē, ka Ventspils Augstskolā turpinās ikdienas darbs, notiek lekcijas un plānotie pasākumi.