Tuvojoties 1. septembrim, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” aicina savlaicīgi iegādāties skolēnu mēnešbiļetes. Atgādinām, ka mēnešbiļetes nākamajam mēnesim var iegādāties, sākot no iepriekšējā mēneša 20.datuma.

Kas var izmantot atlaides mēnešbiļetes iegādei

Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā atlaides mēnešbiļetes iegādei piešķir pašvaldība. Atlaides tiek piemērotas skolēniem un studentiem, kuri

  • deklarēti Ventspils pilsētā;
  • mācās klātienē;
  • apmeklē izglītības iestādi, kas atrodas Ventspils pilsētā.

Mēnešbiļešu viedi

Izglītības iestāžu audzēkņi, kuri ir deklarēti Ventspils pilsētā un mācās Ventspils vispārizglītojošās skolās vai profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā, var iegādāties 2 veidu mēnešbiļetes, kurām pašvaldība piešķīrusi 75% atlaidi:

  • parasto (cena – 9.75 EUR) – derīga tikai maršrutos no nr.1 – 13 pilsētas teritorijā;
  • skolēna mēnešbiļeti (cena – 11. 25EUR) – pēc plkst. 14  var izmantot arī maršrutā nr.22.

100% atlaide mēnešbiļetei tiek piešķirta vidusskolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pārventā, bet skola – pretējā krastā. Arī šīs mēnešbiļetes pēc  plkst.14 var izmantot maršrutā nr.22.

Ventspils pilsētā deklarētajiem studentiem, kuri mācās klātienē Ventspils pilsētas koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā pašvaldības ir piešķīrusi braukšanas maksas atlaidi 50 % apmērā no pilnas mēnešbiļetes cenas. Līdz ar to studenta mēnešbiļete maksā 19.50.

90% atlaidi mēnešbiļetei pašvaldība piešķīrusi Ventspilī  deklarētajiem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 un vairāk  bērnu līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) vai arī bērni līdz 24 gadu vecumam (arī aizbildnībā vai aizgādībā esošie bērni), ja tie turpina mācības klātienē Ventspils pilsētas vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā.

Kā jārīkojas, lai noformētu mēnešbiļeti

Lai iegādātos skolēna vai studenta mēnešbiļeti, autoostā būs jāuzrāda izziņa no izglītības iestādes.

Atgādinām, ka jebkura veida mēnešbiļete skolēniem/studentiem ir personalizēta, tāpēc, lai varētu, izmantot atlaides, vispirms jānoformē braukšanas karte, nosūtot uz e – pastu vreiss@ventspils.lv vai nododot autoostas kasē brīvā formā, skaidri un salasāmi  rakstītu iesniegumu par mēnešbiļetes izgatavošanu. Iesniegumā jānorāda skolēna vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kā arī kontakttālrunis un jāpievieno bērna portreta foto, ko var nofotografēt arī ar telefonu.

Karti parasti izgatavo 2 darba dienu laikā un kad tā  ir izgatavota, parasti tiek zvanīts uz norādīto kontakttālruni. Pēc tam, ņemot līdzi izziņu no izglītības iestādes, var doties uz autoostu, lai iegādātos izvēlēto mēnešbiļeti. Maksa par pirmreizēju kartes izgatavošanu ir 1 eiro, bet, izgatavojot karti atkārtoti, piemēram, nozaudēšanas gadījumā, jāmaksā 4 eiro.

Ja braukšanas karte jau noformēta un izmantota iepriekšējos mācību gados, atkārtoti tā vairs nav jāizgatavo – skolēns turpina izmantot to kartiņu, kas viņam jau izgatavota, taču izziņa no izglītības iestādes nepieciešama arī šajā gadījumā.

 

29.08.2023. / Autors: PSIA “Ventspils reiss” / Foto: PSIA “Ventspils reiss”