Aktualizē noteikumus par bērnu reģistrēšanu 1.klasē

0
0

Š.g. 22.decembrī Ventspils pilsētas dome apstiprināja grozījumus Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. 

Atsaucoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, reģistrācija tiks uzsākta 2 mēnešus vēlāk, tas ir 1. aprīlī, nevis 1. februārī kā iepriekšējos gados. Savukārt reģistrācijas rezultātus par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā izglītības iestādes vecākiem paziņos līdz 5. maijam.

 

30.12.2020. / Autors: Ventspils Izglītības pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs