Apbalvoti Ventspils novada labākie pedagogi

1785
Autors: Ventspils novada dome
Autors: Ventspils novada dome

Ventspils novada pedagogu sanāksmē Ugāles tautas namā deviņas skolotājas Ventspils novada pedagogu sanāksmē saņēma Ventspils novada pašvaldības Atzinības rakstus, savukārt trīs pedagogiem pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus ar nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības jomā saņēma Lidija Vašuka un Irēna Lakše, savukārt Arno Kiršteinam tas pasniegts par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu bērnu un jauniešu sporta attīstībā un veselīga dzīvesveida veicināšanā Piltenē.

Ventspils novada pašvaldības Atzinības rakstu par radošu, mūsdienīgu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu, veicinot skolēnu mācīšanās motivāciju, saņēma Sibilla Veģe, Līga Ceple – par veiksmīgu, radošu darbu audzināšanas jomā un ieguldījumu skolas mācību un fiziskās vides uzlabošanā, Kristīne Mihņēviča – par profesionālu, radošu pedagoģisko darbu un inovatīvu pieeju mācību darbam, Dana Jermakova – par enerģisku, veiksmīgu darbu un personīgo ieguldījumu jaunu ideju un tradīciju ieviešanā un īstenošanā, Sanita Gūtmane – par godprātīgu un radošu ieguldījumu skolēnu izaugsmē, Ligita Matisone – par ilggadēju un radošu darbu interešu izglītībā un sadarbības nodrošināšanā ar vecākiem, Gunita Irbe – par radošu un kvalitatīvu mācību un audzināšanas darba vadību, Baiba Brauna – par kvalitatīvu pedagoģisko darbību, veidojot noturīgas zināšanas matemātikā, bet Ingra Zaļkalne – par godprātīgu un radošu ieguldījumu skolēnu izaugsmē.

Tika sveikti arī jaunie izglītības iestāžu vadītājus. Popes pamatskolā strādās direktore Ligita Lukševica, bet Zlēku pirmsskolas izglītības iestādi Rūķītis vadīs Dace Briža.