Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu apstiprināt  ģimeniskai videi pietuvinātas mājvietas Skroderu ielā 13/13A, Ventspilī nosaukumu – “Bērnu sociālās aprūpes centrs “Namiņš””.

Atgādinām, ka bērnu sociālās aprūpes centrā “Namiņš” kopš oktobra dzīvo septiņi ārpusģimenes aprūpē esoši un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri līdz šim mitinājās Ventspils Sociālās aprūpes namā “Selga”. Jaunajā mājvietā audzinātāju vadībā bērniem ikdiena norisinās kā ģimenē – tiek gatavots ēdiens, veikta dzīvokļa uzkopšana, pildīti mājas darbi skolai, atbilstoši budžetam plānoti tēriņi, tāpat bērni dodas uz skolu un interešu pulciņiem. Šādi tiek attīstītas bērnu spējas darboties un gatavība patstāvīgai dzīvei.

 

18.12.2023. / Autors: Ventspils Sociālais dienests / Foto: Ventspils Sociālais dienests