Otrdien, 15. jūnijā, notika pirmais vadītāju izaugsmes programmas “VIP akadēmija” izlaidums, kuru absolvēja 27 Ventspils izglītības darbinieki – gan vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, gan pedagogi.

Ventspils Izglītības pārvalde 2019. gadā iedibinājusi šādu īpašu vadītāju izaugsmes programmu, kas ļauj pedagogiem pilnveidot savas kompetences, bet Izglītības pārvaldei – sagatavot nākotnes vadītājus. Iecere izveidot VIP akadēmiju radusies, lai pilnveidotu pedagogu profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā, kā arī palīdzētu sagatavoties karjeras veidošanai izglītības iestādē.

VIP akadēmijas dalībniekiem bez maksas tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kuru mērķis ir izkopt sevī līderības prasmes. Tēmas aptvēra plašu loku – stratēģiskā plānošana un pārmaiņu vadīšana, līderība un tās nozīme izglītībā, izglītības iestādes vadītāja darba specifika un tēls, komandas darbs skolā, izglītības iestādes vadītāja kompetence bērnu tiesību jautājumu kontekstā, koučings jeb mērķvadīta saruna ar darbiniekiem. Visas nodarbības vadīja nozares profesionāļi.

 

16.06.2021. / Autors: Ventspils Izglītības pārvalde / Foto: Ventspils Izglītības pārvalde