Turpmāk Ventspils pilsētas pašvaldības bērna piedzimšanas pabalstu par mazuļiem, kuri dzimuši pēc 2018.gada 1.janvāra, varēs saņemt visi Ventspilī deklarētie vecāki neatkarīgi no deklarēšanās ilguma. To paredz Ventspils pilsētas domes apstiprinātie grozījumi saistošajos noteikumos par maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā.

Ar šiem grozījumiem tiek atcelts līdzšinējais spēkā esošais ierobežojums. Līdz šim vecākiem bija jābūt deklarētiem Ventspils pilsētā vismaz 12 mēnešus pirms mazuļa piedzimšanas, lai varētu pretendēt uz pašvaldības bērnu pabalstu.

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs saglabājas iepriekšējā apmērā. Pabalstu 210 eiro apmērā par jaundzimušo varēs saņemt, ja abi bērna vecāki par savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspilī. Savukārt pabalstu 105 eiro apmērā saņems tādā gadījumā, ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA