Pilsētā uzsākti ceļa horizontālā marķējuma atjaunošanas darbi. Šie darbi katru gadu tiek veikti pavasarī. Noslēdzoties iepirkumam par ceļa horizontālā marķējuma atjaunošanu un uzklāšanu uz ielām, ietvēm, veloceliņiem un citviet pilsētvidē, darbu veicējs SIA “CTB” tos paredz veikt līdz 2024. gada 24. maijam (ja to atļaus klimatiskie apstākļi).

Ceļa horizontālā marķējuma atjaunošanas darbi ik gadu tiek uzsākti aprīlī vai maijā, pie atbilstošas vidējās gaisa temperatūras, lai marķējuma krāsviela varētu pietiekami ātri nožūt. Darbi notiek īslaicīgi, slēdzot vienu braukšanas joslu. Aicinām autovadītājus sekot līdzi ceļazīmēm un  norādēm!

Horizontālā marķējuma uzklāšana uz brauktuvēm pilsētā tiek veikta noteiktā secībā – pirmie apzīmējumi tiek uzklāti uz ielu ass līnijām, tad uz velo piktogrammām, invalīdu un ģimenes stāvvietām, stāvvietu joslām, gājēju pārejām utt. Daļa marķējuma uzklāšanas darbu tiek veikti nakts laikā, lai mazāk traucētu satiksmei.

Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem, un vietās, kur notiek ceļa horizontālā marķējuma atjaunošana, samazināt braukšanas ātrumu un sekot līdzi pagaidu norādījumiem vai ceļa zīmēm.

 

3.05.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde