Jauns iepirkums Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecībai

1359

Ventspils pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde izsludinājusi atkārtotu iepirkumu Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecībai Ventspils Lielajā laukumā.

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Egita Vītola skaidroja ka konkursa nolikumā ir veikti tehniski grozījumi, tādēļ iepriekšējais iepirkums, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija noteikts līdz 15.augustam, tika pārtraukts. Ir izsludināts atkārtots iepirkums, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 30.septembris.

Būvniecības iepirkums paredz ar uzvarētāju slēgt līgumu par mūzikas skolas ar koncertzāles funkciju būvniecību atbilstoši būvprojektam. Kopējā aptuvenā jaunbūvējamās ēkas platība ir 8000 kvadrātmetru.

Piedāvājuma izvēles kritērijs būs zemākā cena. Saskaņā ar nolikumu konkursā var piedalīties pretendenti, kuru vidējais gada finanšu neto apgrozījums būvniecībā pēdējos trīs gados ir ne mazāks kā 40 miljoni eiro.

Jau ziņots, ka Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecības iepirkuma procedūra jau iepriekš vienu reizi tikta pārtraukta un iepirkumi par būvuzraudzību un būvniecību tika izsludināti atkārtoti saistībā ar izmaiņām tehniskajās specifikācijās.

Ventspils dome ir arī iesniegusi projekta pieteikumu par zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē, konkursā pretendējot uz emisijas kvotu finansējumu šim projektam.

Ventspils Mūzikas vidusskolai nav pašai savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu kopš 2014.gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību bīstamā stāvoklī esošajās ēkās Ventspils vecpilsētā. Kopš tā laikā mācību process tiek organizēts vairākās pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā. Telpu jautājumu iecerēts atrisināt, Ventspils Lielā laukuma dienvidu pusē uzbūvējot jaunu mūzikas skolas ēku ar koncertzāles funkciju.

Ventspils Mūzikas vidusskolas un koncertzāles ēkas projekta otro kārtu plānots pabeigt līdz 2018.gada 1.novembrim, liecina 26.aprīlī valdībā izskatītais informatīvais ziņojums.

Kopējās plānotās būvprojekta realizācijas izmaksas veido ap 31,8 miljoniem eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 5,5 miljonu eiro apmērā. Šīs izmaksas ietver ne tikai būvdarbu izmaksas, bet arī autoruzraudzības izmaksas un būvuzraudzības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā.

Mūzikas skolas izbūves realizācijai sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru Ventspils Mūzikas vidusskola plānots piesaistīt finansējumu no vairākiem avotiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējums varētu būt ap 12,6 miljoniem eiro, bet no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecībai šis projekts pretendē uz 15 miljoniem eiro. Plānotais Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums ir 4,2 miljoni eiro.