Bērnu piedzimšanas pabalstu novadā piešķīrs, ja arī nebūs deklarēti abi vecāki

1228

Ventspils novada pašvaldība bērna piedzimšanas pabalstu turpmāk piešķirs arī tajos gadījumos, kad tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā, pastāstīja Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Mačtams.

Lai varētu saņemt bērna piedzimšanas pabalstu Ventspils novadā, līdz šim abiem bērna vecākiem bija jābūt deklarētiem šīs pašvaldības teritorijā. Tomēr, kā atzina Mačtams, atšķirīgo ģimenes modeļu dēļ šāda kārtība radījusi arī dažādas strīdīgas situācijas, tāpēc dome šodien nolēmusi veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Par Ventspilsnovada pašvaldības pabalstiem”. Turpmāk bērnu piedzimšanas pabalstu varēs piešķirt, ja vienam no jaundzimušā bērna vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ir Ventspils novada administratīvajā teritorijā un viņa nepilngadīgie bērni arī deklarēti Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir 200 eiro par pirmo un otro bērnu. Vairāk tiek atbalstītas kuplās ģimenes – par trešo jaundzimušo vecāki saņem 300 eiro, par ceturto – 400 eiro, bet par piekto un katru nākamo bērnu ģimenē – 500 eiro.