Lai iepazīstinātu skolēnus ar bibliotekāru, kā arī bibliotēkā citos amatos strādājošo darbinieku darbu, Ventspils bibliotēka jau otro gadu iesaistās Karjeras nedēļā.

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Tās laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas, stāsta bibliotēka. Šogad Karjeras nedēļā iesaistījušās divas Ventspils pilsētas bibliotēkas – Galvenā un Pārventas, lai sniegtu iespēju skolēniem ielūkoties bibliotekāra un citu bibliotēkā strādājošo darbinieku profesijā.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū, parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras nedēļā, kā arī stiprināt un attīstīt Latvijas skolu sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA