Būs pieejams atbalsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

1271

Ministru kabinets apstiprinājis jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās.

Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs Valdis Lesiņš portālam VentspilsBalss.lv skaidroja, ka līdz 2020.gadam daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijai Latvijā pieejamais finansējuma apjoms būs 166,5 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums ir 141,5 miljons eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 24,9 miljoni eiro.

Šajā plānošanas periodā līdzfinansējuma apmērs būs atkarīgs no projekta finansēšanas avota un no plānotā energoefektivitātes līmeņa pēc darbu pabeigšanas. Ja tiks piesaistīts komercbankas vai privātā investora finansējums, tad atbalsta apmērs paredzēts no 36% līdz 50%. Ja atbalsts tiks ņemts no attīstības finanšu institūcijas Altum, tad atbalsta apmērs paredzēts no 25% līdz 35%.

Lai saņemtu ES grantu (neatmaksājamu atbalsta maksājumu), pretendentam vajadzēs nodrošināt, ka 20 gadu laikā ieguvums no energoefektivitātes pasākumiem konkrētajā ēkā būs lielāks par projektā ieguldītajiem finanšu resursiem.

Citi nosacījumi atbalsta saņemšanai paredz, ka mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nedrīkst pārsniegt 90 kWh/m2 gadā, kā arī vienam dzīvokļa īpašniekam nedrīkst piederēt vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu vai dzīvojamo telpu grupu skaita, ja daudzdzīvokļu mājas nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējās platības.

Plānots, ka pieteikumus aizdevuma, granta un garantijas saņemšanai Altum sāks pieņemt šā gada jūlijā. Savukārt šomēnes attīstības finanšu institūcija klientiem sāks sniegt konsultācijas par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmas nosacījumiem un atbalsta saņemšanas iespējām.

Šobrīd uz jauno atbalsta programmu pretendē trīs pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi apsaimniekošanā esošās mājas – Lielā Dzirnavu iela 19, Sarkanmuižas dambis 14 un Zvaigžņu iela 5a.