Augusta mēnesī paralēli treniņu nodarbībām Ventspils Sporta skolas “Spars” pedagogi un tehniskie darbinieki pilnveidoja digitālās prasmes Ventspils Digitālajā centrā, gūstot zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem ikdienas darba efektivitātes uzlabošanai. Iesāktais darbs tiks turpināts septembra sākumā.

Veicot sporta skolas darbinieku aptauju, tika noskaidrots, kādas digitālās prasmes visvairāk noderētu ikdienas darbā. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, Ventspils Digitālais centrs izveidoja digitālās kompetences pilnveides apmācību programmu sporta skolas pedagogiem.  Līdz šim jau tika apgūts tiešsaistes komunikācijas rīks “ZOOM” un apskatītas iespējas un priekšrocības darbā ar Google dokumentiem. Vēl tiek plānotas apmācības MS Word un MS Excel dokumentu sagatavošanā.

Pēdējā gada laikā Ventspils Sporta skola “Spars” ir ieviesusi vairākas pārmaiņas dokumentu apritē, sakārtojusi iekšējo komunikāciju, tāpēc ir radusies nepieciešamība pēc prasmēm darbā ar datoru un dažādiem tehnoloģiju rīkiem. Kā skaidro sporta skolas direktore Solvita Pleinica, arī nākotnē tiek plānots modernizēt apmācības sporta izglītībā un ieviest virkni digitālo risinājumu, kas būtiski atvieglotu darbu visam skolas personālam, izglītojamiem un arī viņu vecākiem. Tas noderēs arī gadījumā, ja saistībā ar Covid-19 būs nepieciešams organizēt mācību procesu attālināti.

12.08.2020. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Pixabay