Jaunais mācību gads  sācies ar jaunumiem Latvijas Vides izglītības fondā. Piecas Ventspils vispārizglītojošās skolas saņēmušas starptautisko Zaļo karogu – 1. un 2. pamatskolas, Pārventas pamatskola, 4.vidusskola un PII “Varavīksne”.

Zaļais karogs  ir Ekoskolu programmas simbols un tas nozīmē, ka mūsu skolas ir spējīgas parādīt vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē, Tas ir liels darbs, ko izglītības iestādes ir paveikušas.

Latvijā kopumā Starptautiskais Zaļais Karogs 2023./2024. mācību gadam piešķirts 91 izglītības iestādei, Latvijas Ekoskolu Sertifikāts piešķirts 43 izglītības iestādēm un Pateicību par dalību Ekoskolu programmā   saņems 41 izglītības iestāde.

Ekoskolu nacionālā žūrija katru gadu rūpīgi izvērtē skolu paveikto mācību gada laikā, balstoties uz Ekoskolu programmas kritērijiem un 7 soļu metodoloģiju. Žūrijā tika pārstāvēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, RTU Zinātnes un inovāciju centrs, Baltijas Vides Forums, Zero Waste Latvija, Vides izglītotāju asociācija, Valsts Izglītības Satura centrs, SIA ”ZAAO” un URDA, biedrība “Zaļā brīvība”, UNESCO LNK un Vides Izglītības fonds (FEE).

Ekoskolu apbalvojums tiek piešķirts uz vienu mācību gadu un to katru reizi jāizcīna no jauna.

Šogad Zaļie karogi tiks pasniegti 13. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Programmu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības īstenošana Latvijā 2023.gadā” ietvaros.

 

8.09.2023. / Autors: Vides uzraudzības nodaļa / Foto: Vides uzraudzības nodaļa