Lai nodrošinātu vienotu un skaidru kārtību, organizējot iedzīvotāju vakcināciju, veselības ministrs Daniels Pavļuts ir parakstījis rīkojumu, kas ir saistošs visām ārstniecības iestādēm un kas nodrošinās vakcināciju.

Šobrīd ar šo veselības ministra Daniela Pavļuta parakstītu rīkojumu visām ārstniecības iestādēm ir noteikta vienota kārtība, kurā noteikti pieraksta veidošanas nosacījumi grupu vakcinācijai un balstvakcinācijai (2.vakcīnas devas saņemšana) vakcinācijas iestādēs un ģimenes ārstu praksēs.

Turpmāk ārstniecības iestādes nodrošinās iedzīvotāju vakcināciju, kuri reģistrējušies portālā manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. Vakcinācija tiks nodrošināta arī tiem iedzīvotājiem, kuri individuāli pieteikušies ārstniecības iestādēs, arī tajās ģimenes ārstu praksēs, kas vakcināciju nenodrošina.  Ģimenes ārsts apkopos vakcinējamo sarakstu un nosūtīs to vakcinācijas iestādei, ar kuru praksei ir noslēgts līgums par šāda pakalpojuma sniegšanu. Ģimenes ārstiem, veidojot pierakstu, ir jāņem vērā vakcinējamo personu vecums un veselības stāvoklis. Priekšroka ir vecāka gada gājuma iedzīvotājiem vai cilvēkiem ar smagākām hroniskām slimībām atkarībā no prioritāri vakcinējamās grupas.

Prioritārā kārtā tiek nodrošināta vakcinācija iedzīvotājiem, kam ir paredzēta balstvakcinācija vai kas atrodas augstākā prioritāri vakcinējamā grupā.

Turpmāk vakcinācijas iestāde veidos vakcinējamo rezerves sarakstus no aktuālās prioritāri vakcinējamās vai nākamās prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas. Tas paredzēts, lai novērstu vakcīnu devu zudumu un ļaus  nodrošināt vakcinējamo aizvietošanu gadījumā, kad kāds nav ieradies uz vakcināciju.

Izbraukuma vakcināciju plānots veikt tajos gadījumos, ja konkrētajā administratīvajā teritorijā vakcinācijas procesa norisi kavēs nepietiekama uz vietas pieejamo vakcinācijā iesaistīto ārstniecības iestāžu kapacitāte

Vakcinācijas pakalpojums ārstniecības iestādēs būs pieejams arī svētku dienās un brīvdienās, ja iestādei ir pietiekams vakcīnu devu skaits. To paredz jaunie noteikumi, bet šis nosacījums neattiecas uz ģimenes ārstu praksēm, kas šajā laikā vakcināciju nenodrošinās.

 

25.02.2021. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay