Ventspils Augstskolas (VeA) Tulkošanas studiju fakultātes (TSF) lektore Aija Sīle un TSF docents Jānis Veckrācis izdevuši grāmatu “Tulkojumu redakcionālā pilnveide”. Grāmata ir mācību līdzeklis, un tā paredzēta tulkotājiem un redaktoriem, valodu un tulkošanas studiju pasniedzējiem un studentiem, kā arī ikvienam, kurš strādā ar tekstiem un rūpējas par izteiksmes kvalitāti.

Kā atzīst paši autori, līdz šim lietišķo un daiļliteratūras tekstu tulkojumu pārskatīšana latviešu valodā ir aplūkota diezgan reti, tādēļ arī radusies ideja par šādas grāmatas tapšanu. Grāmatas mērķis – uz īsa teorētisko ideju izklāsta un lietišķo un daiļliteratūras tekstu tulkojumu vienību analīzes pamata konstatēt un īpaši izcelt dažus būtiskākos redaktūras aspektus un apsvērumus, kā arī piedāvāt praksē izmantojamus tulkojumu pilnveides ieteikumus.

Grāmatas saturs izklāstīts divās daļās. Pirmajā daļā no teorijas un prakses viedokļa ir aplūkoti daži būtiskākie kontekstuālie aspekti, kas lielā mērā nosaka un ietekmē izpratni par tulkojumu redaktora uzdevumiem, kompetenci un darba nosacījumiem. Otrajā daļā apkopota informācija par tulkojumu rediģēšanu, izklāstot gan lietišķo tekstu, gan daiļliteratūras tulkojumu pilnveidi. Grāmatas noslēgumā sniegtas arī autoru pārdomas par Džeroma Deivida Selindžera romāna “Uz kraujas rudzu laukā” 1969. gadā izdoto pirmo tulkojumu latviešu valodā un 2001. gadā publicēto pārskatīto tulkojuma versiju.

Mg. philol., Mg. Sociol. Aija Sīle ir TSF lektore, filozofisko un teoloģisko tekstu redaktore izdevniecībā “Svētdienas Rīts” un žurnālā “Grāmata”, mediju tekstu rediģētāja portālā www.ventspils.lv un Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā. Dr. philol. Jānis Veckrācis ir valodnieks, tulkotājs, TSF docents, vairāku zinātnisko publikāciju autors. Izdevniecībā Peter Lang angļu valodā ir iznākusi Jāņa Veckrāča monogrāfija “Dzejas tulkošanas lingvistiskie un translatoloģiskie apsekti. Josifa Brodska teksti krievu, angļu un latviešu valodā”. Publicējis arī trīs dzejas krājumus.

Mācību līdzeklis ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas projekta “Latviešu valoda” ietvaros. Grāmatu iespējams iegādāties izdevniecības “Zinātne” grāmatnīcā Zinātņu akadēmijā, kā arī to var pasūtīt internetā www.zinatnesgramatas.lv .

 

28.04.2021. / Autors: Ventspils augstskola / Foto: Ventspils Augstskola