Kultūras centrs izsludina Ventspils valstspilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa un tā apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2024. gada I kārtas.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

Savukārt, lai veicinātu studentus brīvo laiku pavadīt aktīvi un iesaistīties gan kultūras, gan izglītojošos pasākumos, ik gadu tiek rīkota arī šī projektu konkursa apakšprogramma, kas paredzēta Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām.

Pretendēt uz finansējumu var jebkura juridiska persona, fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā, un citi. Uz apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” līdzfinansējumu var pretendēt Ventspils Augstskolas studenti, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā, studentu organizācijas un Ventspils Augstskolas Studentu padome.

Ar konkursu nolikumiem iespējams iepazīties Ventspils Kultūras centra mājaslapā: kulturascentrs.ventspils.lv. Projektu pieteikumu iesniegšana no šā gada 6. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim. To iespējams izdarīt elektroniski, sūtot uz e-pastu:  projekti.kc@ventspils.lv, sūtot pa pastu uz adresi – Kuldīgas iela 18, Ventspils, LV-3601, vai iesniedzot klātienē Kultūras centrā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku, sazinoties ar projektu konkursu kuratori Zani Apsi pa tālr. 63624796, e-pasts: zane.apse@ventspils.lv. Zvanot vai rakstot, iespējams saņemt arī konsultācijas par projekta pieteikuma izstrādi.

Šogad Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursā un tā apakšprogrammā “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” kopumā tika iesniegti 12 projektu pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalstu guva 9 projekti. Jāpiemin tādi projekti kā “Saldumu impērija”,  “Raita Silarāja kauss 3×3 basketbolā” ,  “Vasaras noslēguma svētki”, “Iespēju festivāls” un citi.

 

7.12.2023. / Autors: Ventspils Kultūras centrs / Foto: Ventspils Kultūras centrs