Jauno audzēkņu uzņemšana 2021./2022. mācību gadam Ventspils Tehnikumā sāksies 2021.gada 7. jūnijā. Dokumentus būs iespēja iesniegt attālināti vietnē www.ventspilstehnikums.lv vai arī, ja to ļaus epidemioloģiskā situācija Latvijā, individuāli klātienē, gan tikai iepriekš piesakoties. 

Izglītojamie programmās tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz iepriekšējās izglītības atestāta vērtējumiem (matemātikā, latviešu valodā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, informātikā, vēsturē un pirmajā svešvalodā), pārrunu un vispārējā zināšanu pārbaudes testa rezultātiem.

Ventspils Tehnikums 2020./2021.m.g. uzņems audzēkņus šādās izglītības programmās:

Nr.p.k. Nozare Profesionālās vidējās izglītības programma  Kvalifikācija
1 2 3 4
1. Viesmīlība un tūrisms Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs ( specializācija restorānu pavārs)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs ( specializācija kuģa pavārs)
Viesnīcu pakalpojumi Viesu uzņemšanas dienesta speciālists
Tūrisma pakalpojumi Tūrisma pakalpojumu konsultants
2. Enerģētika Enerģētika  un elektrotehnika Elektrotehniķis
3. Būvniecība Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis
4. Mašīnbūves, metālapstrādes un autotransports Mehatronika Mehatronisko sistēmu tehniķis
Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija Mašīnbūves tehniķis
Autotransports Automehāniķis
5. Informācijas komunikācijas  tehnoloģijas Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli Datorsistēmu tehniķis
Programmēšana Programmēšanas tehniķis

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (veidlapa valsts budžeta grupām);
  • vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija;
  • sekmju izraksta kopija;
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • 4 fotokartītes 3×4 cm.

Dokumentu kopijām pēc pieprasījuma jāuzrāda oriģināli.

Mācību ilgums ir 4 gadi pilna laika klātienē ar integrētu attālināto mācību metodi.

 

18.03.2021. / Autors: Ventspils Tehnikums / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs